En optisk skiva är ett platt och cirkulärt optiskt avläsbart lagringsmedium, exempelvis en CD-skiva.[1] Information lagras digitalt som en följd av mikroskopiska fördjupningar som när skivan snurrar tolkas till en sekvens elektriska signaler med hjälp av en laser och en fotodiod.[2]

Det första kommersiellt tillgängliga optiska lagringsmediet, Laserdisc, fanns tillgängligt i USA år 1978.[3]

Laserdisc redigera

LD (Laserdisc) är ett format avsett för analog lagring av video. Skivorna har en diameter på 12 tum.

Compact Disc redigera

CD (Compact Disc) är ett format inledningsvis (1982) avsett för digital lagring av ljud, senare anpassad för datalagring, under namnet CD-ROM. Skivorna har en diameter på 12 cm. Maxkapacitet på en sida är cirka 700 MB.

Super Audio CD redigera

SACD (Super Audio CD) är en optisk ljudskiva som är avsedd för att ge en högre digital ljudupplösning än den ordinära CD-skivan.

DVD-Audio redigera

DVD-A (DVD-Audio) är en optisk DVD-skiva som är avsedd för att ge en högre digital ljudupplösning på en DVD.

Det ska inte förväxlas med DVD-Video eftersom en DVD-Audio endast innehåller ljudspår.

Digital Versatile Disc redigera

DVD (Digital Versatile Disc) är ett format avsett för digital lagring av video, data med mera. Skivorna har en diameter på 12 cm. Maxkapacitet på ett lager är cirka 4,7 GB. Dual-layer rymmer 8,5 GB.

  • DVD-R
  • DVD+R
  • DVD-RW
  • DVD+RW
  • DVD-R DL (Dubbla lager på en sida, rymmer cirka 8,5 gigabyte)
  • DVD+R DL (Dubbla lager på en sida, rymmer cirka 8,5 gigabyte)
  • DVD-RAM

Universal Media Disc redigera

UMD (Universal Media Disc) är ett format avsett för digital lagring av video och spel. Maxkapacitet cirka 1,8 gigabyte.

Den bärbara spelkonsolen Playstation Portable från Sony är ett exempel på en apparat som läser av UMD-skivor.

High-Definition/Density Digital Versatile Disc redigera

HD-DVD (High-Definition/Density Digital Versatile Disc) var ett format avsett för digital lagring av video, spel med mera. Skivorna hade en diameter på 12 cm. Formatet är numera nedlagt och ersatt av Blu-ray

Magneto Optical Disc / Magnetisk Optisk Disk redigera

 
Magnet Optisk disk.

MO-disk fanns i 90 mm och 130 mm storlekar och var avsedd för datalagring. För operativsystemet upplevs MO-diskdriven som en hårddisk. Diskarna formateras som en hårddisk och systemet medger att man skriver till diskarna flera gånger, att data kan raderas och skrivas över på samma sätt som en konventionell hårddisk. Att läsa data gick relativt snabbt medan skrivprestandan var betydligt lägre än för en hårddisk. Systemet fungerade utmärkt för t.ex. backup av data då diskarna var väl skyddade i ett hårdplasthölje med en skjutbar lucka i metall.

Blu-ray Disc redigera

 
Blu-ray Disc (BD-RE).

Blu-ray (Blu-ray Disc) är ett format avsett för digital lagring av video, spel med mera. Skivorna har en diameter på 12 cm.

High-Definition DMV redigera

HD DMV (High-Definition DMV) är ett videoformat som används av kinesiska MP4-spelare.

Källor redigera