Lista över nordiska vegetationstyper

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över ekologisk karakteristik av landvegetationen (utanför de rent urbana miljöerna) i Norden. Denna uppdelning grundar sig på vegetationens artsammansättning samt vatten och näringsförhållanden i miljön.