Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Växjö)

Lista över fornlämningar i Växjö kommun (Växjö) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Växjö i Växjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Växjö 1:1 Stensättning Växjö, Småland 56.829934, 14.838817 10077300010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 2:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.825985, 14.857594 10077300020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 3:1 Röse Växjö, Småland 56.817992, 14.856532 10077300030001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 4:1 Röse Växjö, Småland 56.816085, 14.858397 10077300040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 5:1 Röse Växjö, Småland 56.820335, 14.857540 10077300050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 6:1 Grav markerad av sten/block Växjö, Småland 56.820654, 14.858619 10077300060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 6:2 Röse Växjö, Småland 56.820394, 14.858883 10077300060002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 7:1 Stensättning Växjö, Småland 56.814773, 14.858952 10077300070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 8:1 Röse Växjö, Småland 56.823912, 14.856169 10077300080001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 9:1 Gravfält Växjö, Småland 56.822806, 14.856599 10077300090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 10:1 Röse Växjö, Småland 56.822900, 14.858656 10077300100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 11:1 Gravfält Växjö, Småland 56.846122, 14.833917 10077300110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 12:1 Gravfält Växjö, Småland 56.842342, 14.835643 10077300120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ässjarör (Växjö 15:1) Röse Växjö, Småland 56.833518, 14.845823 10077300150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 16:1 Röse Växjö, Småland 56.837252, 14.822014 10077300160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 17:1 Röse Växjö, Småland 56.836383, 14.822476 10077300170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 18:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.841618, 14.821204 10077300180001
Telestad stenkammargrav - KMB - 16001000538483.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 19:1 Gravfält Växjö, Småland 56.843300, 14.857187 10077300190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 24:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.860138, 14.861010 10077300240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 25:1 Röse Växjö, Småland 56.867378, 14.857996 10077300250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 25:2 Stensättning Växjö, Småland 56.867499, 14.858308 10077300250002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 26:1 Stensättning Växjö, Småland 56.861365, 14.884521 10077300260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 27:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.866537, 14.882970 10077300270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 29:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.851865, 14.802073 10077300290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 30:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.852247, 14.801867 10077300300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 31:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.852616, 14.801909 10077300310001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 33:1 Röse Växjö, Småland 56.838193, 14.792696 10077300330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 34:1 Stenkrets Växjö, Småland 56.833456, 14.794714 10077300340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 35:1 Gravfält Växjö, Småland 56.844985, 14.805179 10077300350001
Gravfält Teleborgsskogen.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 36:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.866581, 14.792049 10077300360001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 36:2 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.866876, 14.792779 10077300360002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 37:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.866277, 14.781736 10077300370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 38:1 Röse Växjö, Småland 56.862689, 14.775421 10077300380001
Växjö 38,1 130110.JPG
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 38:2 Stensättning Växjö, Småland 56.862397, 14.775812 10077300380002
Växjö 38,2 130110.JPG
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 38:3 Hällristning Växjö, Småland 56.862322, 14.775738 10077300380003
Växjö 38,3 130110.JPG
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 39:1 Röse Växjö, Småland 56.861329, 14.777636 10077300390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 40:2 Röse Växjö, Småland 56.864106, 14.776611 10077300400002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 43:1 Stensättning Växjö, Småland 56.845023, 14.825763 10077300430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 43:2 Hög Växjö, Småland 56.844627, 14.826006 10077300430002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 45:1 Stensättning Växjö, Småland 56.846204, 14.849714 10077300450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 45:2 Stensättning Växjö, Småland 56.845885, 14.850304 10077300450002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 45:3 Stensättning Växjö, Småland 56.845734, 14.850157 10077300450003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 45:4 Stensättning Växjö, Småland 56.845924, 14.849781 10077300450004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 46:1 Gravfält Växjö, Småland 56.870730, 14.818247 10077300460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 49:1 Runristning Växjö, Småland 56.877428, 14.812696 10077300490001
Runestone Sm10.JPG
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 51:1 Hällristning Växjö, Småland 56.875756, 14.807489 10077300510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 53:1 Begravningsplats Växjö, Småland 56.875165, 14.800501 10077300530001
Ladda upp en bild av detta fornminne


Sigfridskällan (Växjö 54:1) Offer Medeltid Växjö, Småland 56.878317, 14.815476 10077300540001
Sigfridskällan Växjö 20160904.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 66:1 Röse Växjö, Småland 56.875512, 14.759955 10077300660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 67:1 Röse Växjö, Småland 56.877626, 14.757675 10077300670001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 68:1 Röse Växjö, Småland 56.875404, 14.758434 10077300680001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 69:1 Röse Växjö, Småland 56.878329, 14.758063 10077300690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 69:2 Röse Växjö, Småland 56.878556, 14.758350 10077300690002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 69:3 Röse Växjö, Småland 56.878448, 14.758967 10077300690003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 70:1 Röse Växjö, Småland 56.878291, 14.759828 10077300700001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 72:1 Gravfält Växjö, Småland 56.872711, 14.772133 10077300720001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 73:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.877238, 14.763998 10077300730001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 73:2 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.877223, 14.764327 10077300730002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 74:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.877499, 14.764990 10077300740001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 75:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.886857, 14.762400 10077300750001
Stenkammargrav Växjö 75 Växjö 12.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 79:1 Gravfält Växjö, Småland 56.888880, 14.765008 10077300790001
Gravfält Växjö 79 Växjö 11.jpg
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 80:1 Röse Växjö, Småland 56.889618, 14.766385 10077300800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 81:1 Röse Växjö, Småland 56.892195, 14.769857 10077300810001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 82:1 Stensättning Växjö, Småland 56.862221, 14.872434 10077300820001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 82:2 Grav markerad av sten/block Växjö, Småland 56.862075, 14.873055 10077300820002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 85:1 Stensättning Växjö, Småland 56.877029, 14.872587 10077300850001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 90:1 Gravfält Växjö, Småland 56.934567, 14.789884 10077300900001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 91:1 Röse Växjö, Småland 56.930607, 14.789278 10077300910001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Kronobergs slottsruin (Växjö 93:1) Borg Växjö, Småland 56.941331, 14.794815 10077300930001
Kronobergs Slottsruin.JPG
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Växjö 94:1 Röse Växjö, Småland 56.928750, 14.795890 10077300940001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 97:1 Röse Växjö, Småland 56.923403, 14.809061 10077300970001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 98:1 Röse Växjö, Småland 56.923886, 14.805291 10077300980001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 98:2 Stensättning Växjö, Småland 56.923677, 14.805304 10077300980002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 99:1 Röse Växjö, Småland 56.921176, 14.809301 10077300990001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 101:1 Röse Växjö, Småland 56.916466, 14.805255 10077301010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 104:1 Röse Växjö, Småland 56.917009, 14.804360 10077301040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 104:2 Stensättning Växjö, Småland 56.916762, 14.804325 10077301040002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 105:1 Stensättning Växjö, Småland 56.917168, 14.803333 10077301050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 107:1 Stensättning Växjö, Småland 56.918513, 14.803678 10077301070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 109:1 Röse Växjö, Småland 56.919912, 14.803413 10077301090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 111:1 Gravfält Växjö, Småland 56.923070, 14.794847 10077301110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 112:1 Stensättning Växjö, Småland 56.920084, 14.796512 10077301120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 114:1 Gravfält Växjö, Småland 56.922761, 14.777907 10077301140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 117:1 Röse Växjö, Småland 56.923696, 14.782063 10077301170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 120:1 Röse Växjö, Småland 56.913665, 14.795093 10077301200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 121:1 Röse Växjö, Småland 56.912481, 14.794801 10077301210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 124:1 Röse Växjö, Småland 56.910893, 14.803431 10077301240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 125:1 Röse Växjö, Småland 56.908187, 14.813488 10077301250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 126:1 Röse Växjö, Småland 56.909311, 14.808926 10077301260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 130:1 Stensättning Växjö, Småland 56.903047, 14.801964 10077301300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 132:1 Stensättning Växjö, Småland 56.899704, 14.804480 10077301320001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 137:1 Stensättning Växjö, Småland 56.895463, 14.796734 10077301370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 137:2 Stensättning Växjö, Småland 56.895418, 14.796440 10077301370002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 137:3 Stensättning Växjö, Småland 56.895404, 14.796214 10077301370003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 138:1 Hög Växjö, Småland 56.893405, 14.803045 10077301380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 138:2 Stensättning Växjö, Småland 56.893559, 14.803303 10077301380002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 138:3 Stensättning Växjö, Småland 56.893541, 14.803070 10077301380003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 139:1 Stensättning Växjö, Småland 56.892051, 14.802217 10077301390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 140:1 Röse Växjö, Småland 56.890629, 14.805589 10077301400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 141:1 Gravfält Växjö, Småland 56.888278, 14.806635 10077301410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 142:1 Hällristning Växjö, Småland 56.885917, 14.805355 10077301420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 145:1 Stensättning Växjö, Småland 56.906694, 14.770026 10077301450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 145:2 Stensättning Växjö, Småland 56.906755, 14.769909 10077301450002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 145:3 Stensättning Växjö, Småland 56.906728, 14.769601 10077301450003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 149:1 Gravfält Växjö, Småland 56.903673, 14.772255 10077301490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 150:1 Röse Växjö, Småland 56.899115, 14.789143 10077301500001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 151:1 Röse Växjö, Småland 56.899846, 14.784105 10077301510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 153:1 Röse Växjö, Småland 56.897213, 14.781558 10077301530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 154:1 Röse Växjö, Småland 56.897930, 14.773942 10077301540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 155:1 Stensättning Växjö, Småland 56.898272, 14.771225 10077301550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 155:2 Stensättning Växjö, Småland 56.898058, 14.770593 10077301550002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 156:1 Gravfält Växjö, Småland 56.899460, 14.772225 10077301560001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 158:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.898595, 14.761866 10077301580001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 159:1 Gravfält Växjö, Småland 56.894287, 14.772314 10077301590001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 160:1 Röse Växjö, Småland 56.895889, 14.776125 10077301600001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 161:1 Stensättning Växjö, Småland 56.923432, 14.796482 10077301610001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 162:1 Stensättning Växjö, Småland 56.922759, 14.796296 10077301620001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 162:2 Stensättning Växjö, Småland 56.922832, 14.796557 10077301620002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 168:1 Hällristning Växjö, Småland 56.899406, 14.808329 10077301680001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 169:1 Runristning Växjö, Småland 56.893433, 14.811912 10077301690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 172:1 Hällristning Växjö, Småland 56.926165, 14.789908 10077301720001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 173:1 Hällristning Växjö, Småland 56.904759, 14.770333 10077301730001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 177:1 Hällristning Växjö, Småland 56.921966, 14.785564 10077301770001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 188:1 Grav- och boplatsområde Växjö, Småland 56.816625, 14.858195 10077301880001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 191:1 Röse Växjö, Småland 56.901101, 14.784232 10077301910001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 194:1 Hällristning Växjö, Småland 56.902832, 14.805183 10077301940001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 196:1 Stensättning Växjö, Småland 56.901138, 14.804460 10077301960001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 204:1 Hög Växjö, Småland 56.850039, 14.834703 10077302040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 204:2 Hög Växjö, Småland 56.849773, 14.834776 10077302040002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 205:1 Hög Växjö, Småland 56.848077, 14.830001 10077302050001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 206:1 Stensättning Växjö, Småland 56.842120, 14.837978 10077302060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 207:1 Stensättning Växjö, Småland 56.851600, 14.830074 10077302070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 210:1 Stensättning Växjö, Småland 56.834433, 14.790552 10077302100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 210:2 Hällristning Växjö, Småland 56.834433, 14.790552 10077302100002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 212:1 Hällristning Växjö, Småland 56.836785, 14.789993 10077302120001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 213:1 Hällristning Växjö, Småland 56.837490, 14.786312 10077302130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 214:1 Stensättning Växjö, Småland 56.838858, 14.792397 10077302140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 215:1 Stenkammargrav Växjö, Småland 56.833212, 14.800231 10077302150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 215:2 Stensättning Växjö, Småland 56.833692, 14.800020 10077302150002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 216:1 Stensättning Växjö, Småland 56.832634, 14.803174 10077302160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 220:1 Stensättning Växjö, Småland 56.835526, 14.824605 10077302200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 220:2 Stensättning Växjö, Småland 56.835424, 14.824762 10077302200002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 223:1 Stensättning Växjö, Småland 56.844316, 14.813303 10077302230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 223:2 Stensättning Växjö, Småland 56.844550, 14.813412 10077302230002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 223:3 Stensättning Växjö, Småland 56.844995, 14.812900 10077302230003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 223:4 Stensättning Växjö, Småland 56.845366, 14.812518 10077302230004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 224:1 Stensättning Växjö, Småland 56.846076, 14.811495 10077302240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 224:2 Stensättning Växjö, Småland 56.845807, 14.812062 10077302240002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 226:1 Stensättning Växjö, Småland 56.831355, 14.847060 10077302260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 226:2 Röse Växjö, Småland 56.831283, 14.846829 10077302260002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 228:1 Stensättning Växjö, Småland 56.837464, 14.845243 10077302280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 229:1 Stensättning Växjö, Småland 56.840767, 14.849516 10077302290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 245:1 Hällristning Växjö, Småland 56.860839, 14.884378 10077302450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 246:1 Stensättning Växjö, Småland 56.859026, 14.872601 10077302460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 247:1 Röse Växjö, Småland 56.859572, 14.872648 10077302470001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 248:1 Röse Växjö, Småland 56.860025, 14.872120 10077302480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 249:1 Stensättning Växjö, Småland 56.860671, 14.871839 10077302490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 249:2 Stensättning Växjö, Småland 56.860536, 14.872050 10077302490002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 249:3 Stensättning Växjö, Småland 56.860713, 14.872078 10077302490003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 249:4 Stensättning Växjö, Småland 56.860597, 14.872278 10077302490004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 252:1 Stensättning Växjö, Småland 56.871325, 14.871274 10077302520001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 257:1 Stensättning Växjö, Småland 56.849211, 14.875636 10077302570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 257:2 Grav markerad av sten/block Växjö, Småland 56.849237, 14.875412 10077302570002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 259:1 Röse Växjö, Småland 56.862777, 14.778773 10077302590001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 266:1 Röse Växjö, Småland 56.861930, 14.775977 10077302660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 266:2 Röse Växjö, Småland 56.861598, 14.776144 10077302660002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 266:3 Röse Växjö, Småland 56.861467, 14.776161 10077302660003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 267:1 Röse Växjö, Småland 56.859623, 14.772402 10077302670001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 269:1 Hällristning Växjö, Småland 56.835871, 14.792725 10077302690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 270:1 Hällristning Växjö, Småland 56.833643, 14.798601 10077302700001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 274:1 Stensättning Växjö, Småland 56.865403, 14.793457 10077302740001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 275:1 Stensättning Växjö, Småland 56.866959, 14.794433 10077302750001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 278:1 Hällristning Växjö, Småland 56.923842, 14.782096 10077302780001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 279:1 Röse Växjö, Småland 56.924332, 14.781416 10077302790001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 280:1 Röse Växjö, Småland 56.924926, 14.781005 10077302800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 281:1 Stensättning Växjö, Småland 56.925647, 14.786065 10077302810001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 282:1 Stensättning Växjö, Småland 56.915616, 14.779810 10077302820001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 283:1 Stensättning Växjö, Småland 56.914901, 14.779687 10077302830001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 285:1 Hällristning Växjö, Småland 56.916515, 14.771704 10077302850001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 289:1 Röse Växjö, Småland 56.925523, 14.787733 10077302890001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 293:1 Hällristning Växjö, Småland 56.925292, 14.786499 10077302930001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 295:1 Stensättning Växjö, Småland 56.922494, 14.805782 10077302950001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 296:1 Röse Växjö, Småland 56.910458, 14.776852 10077302960001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 297:1 Hällristning Växjö, Småland 56.919557, 14.797277 10077302970001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 298:1 Hällristning Växjö, Småland 56.923134, 14.810999 10077302980001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 299:1 Stensättning Växjö, Småland 56.923710, 14.809931 10077302990001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 301:1 Hällristning Växjö, Småland 56.905483, 14.810129 10077303010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 304:1 Stensättning Växjö, Småland 56.907747, 14.765269 10077303040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 309:1 Hällristning Växjö, Småland 56.873261, 14.759670 10077303090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 314:1 Stensättning Växjö, Småland 56.907647, 14.779406 10077303140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 314:2 Hällristning Växjö, Småland 56.907600, 14.779581 10077303140002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 314:3 Hällristning Växjö, Småland 56.907724, 14.779589 10077303140003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 314:4 Hällristning Växjö, Småland 56.907464, 14.779134 10077303140004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 314:5 Hällristning Växjö, Småland 56.907427, 14.778964 10077303140005
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 314:7 Hällristning Växjö, Småland 56.907694, 14.779668 10077303140007
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 317:1 Stensättning Växjö, Småland 56.921910, 14.796368 10077303170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 317:2 Stensättning Växjö, Småland 56.921736, 14.796367 10077303170002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 317:3 Hällristning Växjö, Småland 56.921667, 14.796733 10077303170003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 319:1 Röse Växjö, Småland 56.919760, 14.787241 10077303190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 319:2 Stensättning Växjö, Småland 56.919440, 14.787181 10077303190002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 319:3 Hällristning Växjö, Småland 56.919440, 14.787181 10077303190003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 319:4 Stensättning Växjö, Småland 56.919238, 14.787369 10077303190004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 320:1 Hällristning Växjö, Småland 56.918684, 14.787657 10077303200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 320:2 Hällristning Växjö, Småland 56.918585, 14.787851 10077303200002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 320:3 Hällristning Växjö, Småland 56.918558, 14.787519 10077303200003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 325:1 Stensättning Växjö, Småland 56.909436, 14.768858 10077303250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 325:2 Stensättning Växjö, Småland 56.909329, 14.768966 10077303250002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 328:1 Hällristning Växjö, Småland 56.879758, 14.820896 10077303280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 329:1 Hällristning Växjö, Småland 56.884434, 14.760518 10077303290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 333:1 Stensättning Växjö, Småland 56.858780, 14.815638 10077303330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 391 Stensättning Växjö, Småland 56.897852, 14.770609 12000000069152
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 394 Hällristning Växjö, Småland 56.898370, 14.805912 12000000096678
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 395 Stensättning Växjö, Småland 56.898553, 14.806295 12000000096682
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 396 Stensättning Växjö, Småland 56.898560, 14.806206 12000000096685
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 400 Hällristning Växjö, Småland 56.922470, 14.794108 12000000100013
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 401 Hällristning Växjö, Småland 56.923132, 14.795166 12000000100024
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 402 Hällristning Växjö, Småland 56.904474, 14.821055 12000000122651
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 403 Stensättning Växjö, Småland 56.905179, 14.809324 12000000124534
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 404 Hällristning Växjö, Småland 56.903331, 14.807115 12000000124535
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 405 Stensättning Växjö, Småland 56.903302, 14.807073 12000000124537
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 406 Stensättning Växjö, Småland 56.905504, 14.804421 12000000124538
Ladda upp en bild av detta fornminne
Växjö 407 Gravfält Växjö, Småland 56.905511, 14.813205 12000000124539
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.