Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun

Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Sundsvalls kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

AlnöRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Alnö)

AttmarRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Attmar)

HolmRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Holm 26:1 Kyrka/kapell Holm, Medelpad 62.656002, 16.627787 10246800260001
Holm 49:1 Stensättning Holm, Medelpad 62.679671, 16.530381 10246800490001
Holm 49:2 Stensättning Holm, Medelpad 62.679730, 16.530146 10246800490002
Holm 49:3 Stensättning Holm, Medelpad 62.679581, 16.530841 10246800490003
Holm 71:2 Hög Holm, Medelpad 62.670964, 16.594272 10246800710002
Holm 228 Kvarn Holm, Medelpad 62.715346, 16.546514 12000000128024

IndalRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Indal)

LidenRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Liden)

NjurundaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Njurunda)

SelångerRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Selånger)

SkönRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Skön)

StödeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Stöde)

SundsvallRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Sundsvall)

SättnaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Sättna)

TunaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Sundsvalls kommun (Tuna)

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.