Lista över fornlämningar i Solna kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Solna kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Solna kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

SolnaRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Solna 3:1 Gravfält Solna, Uppland 59.363715, 17.999092 10008800030001  
Upplands runinskrifter 124 (Solna 4:1) Runristning Solna, Uppland Karlbergs slottspark 59.341914, 18.021664 10008800040001  
Solna 10:1 Gravfält Solna, Uppland 59.386054, 17.991292 10008800100001  
Solna 11:1 Gravfält Solna, Uppland 59.388095, 17.992799 10008800110001
Solna 12:1 Hög Solna, Uppland 59.388569, 17.998624 10008800120001
Solna 13:1 Gravfält Solna, Uppland 59.388862, 17.997183 10008800130001  
Solna 18:1 Gravfält Solna, Uppland 59.382498, 18.009266 10008800180001
Solna 19:1 Gravfält Solna, Uppland 59.384189, 18.007276 10008800190001
Lings grav (Solna 21:1) Obestämbar Solna, Uppland 59.223052, 18.011333 10008800210001  
Upplands runinskrifter 121 (Solna 23:1) Runristning Solna, Uppland 59.366325, 18.019397 10008800230001  
Solna 24:2 Vägmärke Solna, Uppland 59.215545, 18.011796 10008800240002  
Solna 30:2 Slott/herresäte Solna, Uppland 59.364418, 18.035435 10008800300002  
Solna 41:1 Gravfält Solna, Uppland 59.386278, 18.006155 10008800410001
Solna 50:1 Minnesmärke Solna, Uppland 59.203204, 18.011970 10008800500001  
Solna 55:1 Stensättning Solna, Uppland 59.377908, 18.045303 10008800550001
Solna 56:1 Stensättning Solna, Uppland 59.377907, 18.052378 10008800560001  
Solna 56:2 Stensättning Solna, Uppland 59.378001, 18.052145 10008800560002  
Solna 62:1 Minnesmärke Solna, Uppland 59.203322, 18.012079 10008800620001  
Solna 87:1 Hällristning Solna, Uppland 59.380310, 17.980830 10008800870001
Solna 91:1 Stensättning Solna, Uppland 59.390376, 17.969452 10008800910001

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.