Lista över fornlämningar i Gnosjö kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Gnosjö kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Gnosjö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

GnosjöRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Gnosjö 67:1 Grav markerad av sten/block Gnosjö, Småland 57.346128, 13.696208 10059400670001

KulltorpRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Kulltorp 7:1 Gravfält Kulltorp, Småland 57.259220, 13.826894 10061800070001
Kulltorp 9:1 Gravfält Kulltorp, Småland 57.256091, 13.789902 10061800090001
Kulltorp 15:1 Grav- och boplatsområde Kulltorp, Småland 57.276614, 13.773296 10061800150001
Kärnekullen (Kulltorp 26:1) Gravfält Kulltorp, Småland 57.245010, 13.779491 10061800260001  
Kulltorp 28:1 Hög Kulltorp, Småland 57.240414, 13.780930 10061800280001
Kulltorp 29:1 Gravfält Kulltorp, Småland 57.240285, 13.780229 10061800290001
Kulltorp 30:1 Stensättning Kulltorp, Småland 57.242444, 13.771950 10061800300001
Kulltorp 49:1 Stensättning Kulltorp, Småland 57.270969, 13.806203 10061800490001
Kulltorp 50:1 Stensättning Kulltorp, Småland 57.269237, 13.803288 10061800500001
Kulltorp 57:1 Stensättning Kulltorp, Småland 57.269690, 13.803766 10061800570001
Kulltorp 58:1 Stensättning Kulltorp, Småland 57.250475, 13.741767 10061800580001
Kulltorp 58:2 Röse Kulltorp, Småland 57.250710, 13.741652 10061800580002

KällerydRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Källeryd 6:1 Röse Källeryd, Småland 57.405246, 13.659588 10062000060001
Källeryd 7:1 Röse Källeryd, Småland 57.407938, 13.658293 10062000070001
Källeryd 8:1 Stensättning Källeryd, Småland 57.408900, 13.658532 10062000080001
Källeryd 9:1 Hög Källeryd, Småland 57.408710, 13.644905 10062000090001
Ulvs Rör (Källeryd 12:1) Röse Källeryd, Småland 57.417621, 13.650310 10062000120001
Källeryd 13:1 Stensättning Källeryd, Småland 57.418398, 13.651506 10062000130001
Källeryd 13:2 Stensättning Källeryd, Småland 57.418554, 13.651286 10062000130002
Källeryd 14:1 Stensättning Källeryd, Småland 57.421489, 13.661056 10062000140001
Källeryd 15:1 Hög Källeryd, Småland 57.407166, 13.647375 10062000150001
Källeryd 71:1 Röse Källeryd, Småland 57.423307, 13.661352 10062000710001

KävsjöRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Höga Rör (Kävsjö 6:1) Röse Kävsjö, Småland 57.333022, 13.924713 10062200060001
Höga Rör (Kävsjö 6:2) Stensättning Kävsjö, Småland 57.333167, 13.924726 10062200060002
Kävsjö 7:1 Stensättning Kävsjö, Småland 57.334551, 13.921661 10062200070001
Kävsjö 13:1 Stensättning Kävsjö, Småland 57.334551, 13.924922 10062200130001
Kävsjö 14:1 Stensättning Kävsjö, Småland 57.332333, 13.923985 10062200140001
Humme sten, Hummesten (Kävsjö 19:1) Grav markerad av sten/block Kävsjö, Småland 57.318826, 13.924357 10062200190001
Kävsjö 20:1 Gravfält Kävsjö, Småland 57.310202, 13.971969 10062200200001
Hednatemplet (Kävsjö 23:1) Stensättning Kävsjö, Småland 57.272853, 13.962782 10062200230001
Kävsjö 25:1 Gravfält Kävsjö, Småland 57.272329, 13.967317 10062200250001
Kattelund (Kävsjö 26:1) Gravfält Kävsjö, Småland 57.274509, 13.968067 10062200260001
Ekekullen (Kävsjö 29:1) Stensättning Kävsjö, Småland 57.332461, 14.002237 10062200290001
Kävsjö 34:1 Stensättning Kävsjö, Småland 57.356293, 13.945807 10062200340001

ÅsenhögaRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Lammansrör (Åsenhöga 1:1) Röse Åsenhöga, Småland 57.453636, 13.796940 10068700010001
Åsenhöga 11:101 Begravningsplats Åsenhöga, Småland 57.406639, 13.791475 10068700110101
Åsenhöga 254 Röse Åsenhöga, Småland 57.367511, 13.787648 12000000127641

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.