Lista över fornlämningar i Finspångs kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Finspångs kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Finspångs kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

HällestadRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Hällestad 5:1 Stensättning Hällestad, Östergötland 58.752528, 15.538928 10043800050001
Hällestad 12:1 Gravfält Hällestad, Östergötland 58.741758, 15.587250 10043800120001
Hällestad 16:1 Gravfält Hällestad, Östergötland 58.715169, 15.583946 10043800160001
Hällestad 40:1 Gravfält Hällestad, Östergötland 58.730623, 15.628955 10043800400001
Skansberget (Hällestad 56:1) Fornborg Hällestad, Östergötland 58.752887, 15.489068 10043800560001
Hällestad 68:1 Stensättning Hällestad, Östergötland 58.802034, 15.453547 10043800680001
Hällestad 68:2 Grav markerad av sten/block Hällestad, Östergötland 58.801791, 15.453958 10043800680002
Hällestad 243:1 Stensättning Hällestad, Östergötland 58.740211, 15.593213 10043802430001
Hällestad 243:3 Stensättning Hällestad, Östergötland 58.740416, 15.593197 10043802430003
Hällestad 251:1 Stensättning Hällestad, Östergötland 58.726804, 15.606740 10043802510001
Hällestad 303:1 Gravfält Hällestad, Östergötland 58.764313, 15.605344 10043803030001

RegnaRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Regna 16:1 Stensättning Regna, Östergötland 58.867452, 15.803792 10047600160001
Regna 21:1 Stensättning Regna, Östergötland 58.894408, 15.710807 10047600210001
Regna 122:1 Stensättning Regna, Östergötland 58.933395, 15.722712 10047601220001
Regna 122:2 Stensättning Regna, Östergötland 58.933231, 15.723001 10047601220002
Regna 129:1 Stensättning Regna, Östergötland 58.918040, 15.666159 10047601290001

RisingeRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Risinge 6:1 Gravfält Risinge, Östergötland 58.684258, 15.933531 10047900060001
Risinge 8:1 Gravfält Risinge, Östergötland 58.682005, 15.938351 10047900080001
Risinge 13:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.691942, 15.945201 10047900130001
Risinge 24:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.713584, 15.810687 10047900240001
Risinge 25:1 Gravfält Risinge, Östergötland 58.658547, 15.842664 10047900250001
Risinge 27:1 Gravfält Risinge, Östergötland 58.682414, 15.855294 10047900270001
Risinge 30:1 Gravfält Risinge, Östergötland 58.695551, 15.823143 10047900300001
Risinge 36:1 Hög Risinge, Östergötland 58.666323, 15.844314 10047900360001
Risinge 36:2 Stensättning Risinge, Östergötland 58.666440, 15.844616 10047900360002
Risinge 37:1 Runristning Risinge, Östergötland 58.676207, 15.841767 10047900370001  
Dunderhakes grav (Risinge 43:1) Grav markerad av sten/block Risinge, Östergötland 58.701831, 15.844793 10047900430001
Loreborg (Risinge 71:1) Fornborg Risinge, Östergötland 58.743324, 15.805196 10047900710001
Risinge 95:1 Gravfält Risinge, Östergötland 58.664089, 15.843721 10047900950001
Risinge 99:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.662209, 15.855801 10047900990001
Risinge 133:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.650726, 15.887767 10047901330001
Risinge 133:2 Stensättning Risinge, Östergötland 58.650790, 15.887628 10047901330002
Risinge 133:3 Stensättning Risinge, Östergötland 58.650892, 15.887281 10047901330003
Risinge 135:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.668998, 15.851727 10047901350001
Risinge 135:2 Stensättning Risinge, Östergötland 58.669038, 15.851860 10047901350002
Risinge 143:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.694021, 15.845155 10047901430001
Risinge 143:2 Stensättning Risinge, Östergötland 58.693998, 15.845501 10047901430002
Risinge 144:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.692852, 15.845995 10047901440001
Risinge 145:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.691510, 15.842289 10047901450001
Risinge 156:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.685185, 15.941924 10047901560001
Risinge 158:1 Gravfält Risinge, Östergötland 58.688775, 15.942374 10047901580001
Risinge 159:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.688914, 15.939063 10047901590001
Risinge 160:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.714793, 15.819886 10047901600001
Risinge 164:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.692345, 15.933949 10047901640001
Risinge 165:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.692217, 15.935074 10047901650001
Risinge 173:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.702334, 15.865024 10047901730001
Risinge 183:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.706386, 15.869152 10047901830001
Risinge 186:1 Gravfält Risinge, Östergötland 58.690383, 15.843641 10047901860001
Risinge 187:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.690950, 15.844317 10047901870001
Risinge 198:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.644112, 15.864102 10047901980001
Risinge 198:2 Stensättning Risinge, Östergötland 58.644126, 15.864287 10047901980002
Risinge 198:3 Stensättning Risinge, Östergötland 58.644101, 15.863551 10047901980003
Risinge 227:1 Minnesmärke Risinge, Östergötland 58.705864, 15.864611 10047902270001
Torstorpeberg (Risinge 234:1) Fornborg Risinge, Östergötland 58.691721, 15.723636 10047902340001
Risinge 287:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.713682, 15.801950 10047902870001
Risinge 295:1 Stensättning Risinge, Östergötland 58.707066, 15.727603 10047902950001

SkedeviRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Skedevi 27:1 Stenkrets Skedevi, Östergötland 58.969116, 15.832216 10049000270001
Skedevi 27:2 Grav markerad av sten/block Skedevi, Östergötland 58.969227, 15.832353 10049000270002
Skedevi 27:3 Stenkrets Skedevi, Östergötland 58.969190, 15.832213 10049000270003
Kallhäll (Skedevi 28:1) Fornborg Skedevi, Östergötland 58.973806, 15.813686 10049000280001
Skedevi 49:1 Gravfält Skedevi, Östergötland 58.986406, 15.854947 10049000490001
Skedevi 50:1 Gravfält Skedevi, Östergötland 58.983194, 15.862116 10049000500001
Skedevi 51:1 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.970727, 15.888460 10049000510001
Skedevi 52:1 Gravfält Skedevi, Östergötland 58.958127, 15.846314 10049000520001
Skedevi 56:1 Gravfält Skedevi, Östergötland 58.942217, 15.883692 10049000560001
Skedevi 61:1 Gravfält Skedevi, Östergötland 58.935578, 15.866293 10049000610001
Skedevi 62:1 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.929786, 15.889673 10049000620001
Skedevi 62:2 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.929675, 15.889351 10049000620002
Skedevi 66:1 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.927247, 15.868704 10049000660001
Borgarberget (Skedevi 70:1) Fornborg Skedevi, Östergötland 58.916894, 15.870191 10049000700001
Skedevi 90:1 Gravfält Skedevi, Östergötland 58.992374, 15.817562 10049000900001
Skedevi 92:1 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.992356, 15.856412 10049000920001
Skedevi 93:1 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.991333, 15.857408 10049000930001
Skedevi 107:1 Gravfält Skedevi, Östergötland 58.927160, 15.934759 10049001070001
Skedevi 130:1 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.920731, 16.024330 10049001300001
Skedevi 130:2 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.921685, 16.024159 10049001300002
Skedevi 132:1 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.924429, 15.993991 10049001320001
Skedevi 132:3 Stensättning Skedevi, Östergötland 58.924479, 15.994405 10049001320003
Skedevi 152:1 Gravfält Skedevi, Östergötland 59.018038, 15.817136 10049001520001

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.