Lista över fornlämningar i Öckerö kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Öckerö kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Öckerö kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

ÖckeröRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Öckerö 1:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.671283, 11.658061 10162100010001
Tryggeberg (Öckerö 4:2) Röse Öckerö, Bohuslän 57.687284, 11.660957 10162100040002
Öckerö 5:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.681916, 11.672914 10162100050001
Öckerö 6:1 Hällristning Öckerö, Bohuslän 57.693271, 11.660760 10162100060001
Öckerö 12:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.681145, 11.665652 10162100120001
Öckerö 13:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.696117, 11.623069 10162100130001
Öckerö 16:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.696370, 11.617347 10162100160001
Öckerö 17:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.696301, 11.616008 10162100170001
Öckerö 19:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.698527, 11.614553 10162100190001  
Öckerö 21:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.683065, 11.673450 10162100210001
Öckerö 22:1 Stensättning Öckerö, Bohuslän 57.698308, 11.626348 10162100220001
Öckerö 26:1 Stenkrets Öckerö, Bohuslän 57.747339, 11.674388 10162100260001
Öckerö 28:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.699798, 11.614947 10162100280001
Öckerö 29:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.701550, 11.617183 10162100290001
Öckerö 30:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.701846, 11.618927 10162100300001
Öckerö 39:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.734893, 11.694447 10162100390001
Öckerö 40:1 Begravningsplats Öckerö, Bohuslän 57.662795, 11.624927 10162100400001
Öckerö 48:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.664891, 11.663587 10162100480001
Öckerö 52:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.673259, 11.662274 10162100520001
Öckerö 56:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.739635, 11.672624 10162100560001
Öckerö 57:1 Stensättning Öckerö, Bohuslän 57.721539, 11.688950 10162100570001
Öckerö 61:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.663996, 11.641634 10162100610001
Öckerö 62:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.665175, 11.642553 10162100620001
Öckerö 64:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.665099, 11.644818 10162100640001
Öckerö 68:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.795878, 11.574253 10162100680001
Öckerö 68:2 Röse Öckerö, Bohuslän 57.795869, 11.574476 10162100680002
Öckerö 69:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.796587, 11.572270 10162100690001
Öckerö 70:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.796006, 11.573569 10162100700001
Öckerö 71:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.782200, 11.635250 10162100710001
Öckerö 73:2 Lägenhetsbebyggelse Öckerö, Bohuslän 57.781372, 11.635310 10162100730002
Öckerö 75:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.704230, 11.620503 10162100750001
Öckerö 81:1 Hällristning Öckerö, Bohuslän 57.706618, 11.643873 10162100810001
Öckerö 90:1 Ristning, medeltid/historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.709263, 11.680273 10162100900001
Öckerö 101:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.734664, 11.640199 10162101010001
Öckerö 103:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.740378, 11.634434 10162101030001
Öckerö 111:2 Stensättning Öckerö, Bohuslän 57.726964, 11.636173 10162101110002
Öckerö 112:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.723743, 11.642140 10162101120001
Öckerö 116:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.732849, 11.637112 10162101160001
Öckerö 117:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.733520, 11.636064 10162101170001
Öckerö 118:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.734030, 11.635597 10162101180001
Öckerö 119:1 Röse Öckerö, Bohuslän 57.732807, 11.635825 10162101190001  
Öckerö 120:1 Stensättning Öckerö, Bohuslän 57.734643, 11.648402 10162101200001
Öckerö 258:1 Fiskeläge Öckerö, Bohuslän 57.688472, 11.634629 10162102580001
Öckerö 275:1 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.759696, 11.630076 10162102750001
Öckerö 275:2 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.759763, 11.629627 10162102750002
Öckerö 275:3 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.759294, 11.629605 10162102750003
Öckerö 276:1 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.760759, 11.632610 10162102760001
Öckerö 277:1 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.760135, 11.632680 10162102770001
Öckerö 279:1 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.783873, 11.631566 10162102790001
Öckerö 279:2 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.783738, 11.631799 10162102790002
Öckerö 282:1 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.771995, 11.678924 10162102820001
Öckerö 283:1 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.771239, 11.680001 10162102830001
Öckerö 287:1 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.755720, 11.687440 10162102870001
Öckerö 287:2 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.756066, 11.687432 10162102870002
Öckerö 288:1 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.757537, 11.687777 10162102880001
Öckerö 288:2 Husgrund, historisk tid Öckerö, Bohuslän 57.757461, 11.688019 10162102880002
Öckerö 292 Röse Öckerö, Bohuslän 57.739493, 11.675945 12000000041280

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.