Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Falkenbergs kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

AbildRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Abild)

AlfshögRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Alfshög)

AsigeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Asige)

AskomeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Askome)

EftraRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Eftra)

FageredRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Fagered 16:1 Stensättning Fagered, Halland 57.231425, 12.784320 10144100160001
Fagered 34:1 Stenkrets Fagered, Halland 57.222718, 12.768949 10144100340001
Fagered 59:1 Stensättning Fagered, Halland 57.233725, 12.792256 10144100590001

FalkenbergRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Falkenbergshus (Falkenberg 4:1) Borg Falkenberg, Halland 56.903205, 12.495938 10144200040001  
S:ta Gertruds kyrkoruin (Falkenberg 5:1) Begravningsplats Falkenberg, Halland 56.907423, 12.505164 10144200050001
Falkenberg 8:1 Stensättning Falkenberg, Halland 56.913376, 12.467872 10144200080001
Falkenberg 8:2 Stensättning Falkenberg, Halland 56.913537, 12.467629 10144200080002
Falkenberg 9:1 Gravfält Falkenberg, Halland 56.914504, 12.466743 10144200090001
Falkenberg 10:1 Stensättning Falkenberg, Halland 56.913731, 12.472196 10144200100001
Falkenberg 11:1 Stensättning Falkenberg, Halland 56.912614, 12.473196 10144200110001
Falkenberg 18:1 Hög Falkenberg, Halland 56.915031, 12.477639 10144200180001

GunnarpRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Gunnarp)

GällaredRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Gällared)

KrogseredRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Krogsered 8:1 Stensättning Krogsered, Halland 57.067564, 12.898193 10146800080001
Krogsered 9:1 Stensättning Krogsered, Halland 57.068343, 12.904530 10146800090001
Krogsered 13:1 Röse Krogsered, Halland 57.055263, 12.878830 10146800130001
Krogsered 13:2 Stensättning Krogsered, Halland 57.055528, 12.878959 10146800130002

KällsjöRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Källsjö 1:1 Stenkammargrav Källsjö, Halland 57.226128, 12.664938 10147200010001  

KöingeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Köinge)

LjungbyRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Ljungby)

MorupRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Morup)

OkomeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Okome)

SkreaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Skrea)

SlöingeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Slöinge)

StafsingeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Stafsinge)

SvartråRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Svartrå)

UllaredRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Ullared 1:1 Stenkrets Ullared, Halland 57.124640, 12.711775 10151200010001
Ullared 2:1 Hällristning Ullared, Halland 57.128773, 12.718028 10151200020001
Ullared 3:1 Grav markerad av sten/block Ullared, Halland 57.145046, 12.734309 10151200030001
Ullared 24:1 Röse Ullared, Halland 57.165821, 12.750352 10151200240001
Ullared 40:1 Stensättning Ullared, Halland 57.156100, 12.678510 10151200400001
Ullared 40:2 Stensättning Ullared, Halland 57.156176, 12.678703 10151200400002
Ullared 43:1 Röse Ullared, Halland 57.158406, 12.737313 10151200430001

VessigeRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Vessige)

VinbergRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Vinberg)

ÄlvseredRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Älvsered 1:1 Begravningsplats Älvsered, Västergötland 57.226124, 12.855575 10152600010001
Älvsered 2:1 Röse Älvsered, Västergötland 57.230587, 12.853396 10152600020001
Älvsered 2:2 Stenkrets Älvsered, Västergötland 57.230379, 12.853326 10152600020002
Älvsered 2:3 Stenkrets Älvsered, Västergötland 57.230313, 12.853645 10152600020003
Älvsered 2:4 Grav markerad av sten/block Älvsered, Västergötland 57.230770, 12.853441 10152600020004
Älvsered 7:1 Stenkrets Älvsered, Västergötland 57.239143, 12.879028 10152600070001
Älvsered 7:2 Stenkrets Älvsered, Västergötland 57.239072, 12.879116 10152600070002

ÅrstadRedigera

Se Lista över fornlämningar i Falkenbergs kommun (Årstad)

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.