Lista över CLI-programspråk

Wikimedia-listartikel

CLI-programsspråk är programspråk som används till att producera program och bibliotek som följer standarden Common Language Infrastructure. Med några undantag så kan nästan alla CLI-språk kompileras till Common Intermediate Language (CIL), ett assemblyspråk som kan exekveras på implementationer av Common Language Infrastructure. Bland dessa Common Language Runtime, Mono och Portable.NET.

CIL-koden konverteras vanligtvis till maskinkod under körningen (så kallad JIT-kompilering), men kan också väljas att konverteras innan körningen.

CLI-programspråkRedigera

Vanliga CLI-programspråkRedigera

AndraRedigera

KällorRedigera