Linae temporalis (latin: "linjen som hör till tinningbenet (os temporale)) är, på människans kranium, två bågformade linjer som korsar hjässbenen (os parietale).

Utsidan av vänster hjässben.
Illustrationer: Gray's Anatomy, 1918. (PD)
Lateral vy av kraniet.
Illustrationer: Gray's Anatomy, 1918. (PD)

Det finns en övre respektive en nedre linea temporalis. Fascia temporalis fäster vid den övre och den senare markerar den övre gränsen för m. temporalis ursprung.

Se ävenRedigera