Öppna huvudmenyn
Lindhults herrgård 1924

Lindhult är herrgård i Stafsinge socken Falkenbergs kommun, Halland. På Lindhults gods finns Lindhults plantskola.

HistoriaRedigera

I mitten av 1400-talet hörde Lindhult till det godskomplex under Hjuleberg, som Aage Axelsson Thott till Hjuleberg sammanlande. Gården nämns i en urkund 1474. Först i början av 1600-talet blev det sätesgård. Det ägdes då av den för sin grymhet bekante Mogens Mogensen Gyldenstjerne, ståthållare på Varbergs fästning, död 1639. Från 1756 har Lindhult tillhört medlemmar av ätten Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, när den förvärvades av kaptenen Fredrik Malcolm Lilliehöök. Gårdens corps-de-logi färdigställdes 1781 – ett årtal som är inhugget över entrén – men i sina äldre delar är det betydligt äldre. Sannolikt är källarna under huset från Gyldenstiernas tid.

Lindhult utvecklades under mitten av 1800-talet till ett storjordbruk om 1200 tunnland med inriktning på kreatursavel. Hallands läns första lantbruksskola var från 1869 förlagd till Lindhult och förestods av Carl Johan Lilliehöök, som tillträtt Lindhult 1848 och ägde det från 1858. Denne blev föregångsman inom halländskt jordbruk. På gårdens startade han bl.a. landets första handelsplantskola som alltjämt drivs på godset.

ÄgarlängdRedigera

 • 1400-talets mitt Aage Axelsen Thott till Huleberg
 • 1600-talets början Mogens Mogensen Gyldenstierne
 • 1648 Helle Gyldenstierne, den föregåendes dotter
 • 1694 Gilius Lindeflycht med syskon
 • 1740 Anders Ehrenpohl, syskonen Lindeflychts kusin
 • 1746 Fredrik Malcolm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
 • 1796 Carl Johan Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, den föregåendes son
 • 1828 Carl Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, den föregåendes son
 • 1858 Carl Johan Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, den föregåendes son
 • 1880 Axel Pontus Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, den föregåendes bror
 • 1896 Carl Johan Axel Pontus, Carl Johan Fredrik Malcolm och Carl Johan Fredrik Julius Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, söner till Carl Johan Lillieöök
 • 1913 Carl Johan Fredrik Malcolm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck ensam
 • 1930 Bertil Malcolm Fredriksson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck (brukade gården från 1917), den föregåendes son
 • 1957 Lennart Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, den föregåendes son.

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera

 • Lindhult, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 • Lindhult i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870