Life, liberty and the pursuit of happiness

Life, liberty and the pursuit of happiness (liv, frihet och strävan efter lycka) är en känd fras som finns med i den amerikanska självständighetsförklaringen, och är en av det engelska språkets mest kända fraser.

Frasen, liksom självständighetsförklaringen, författades av Thomas Jefferson och influerades starkt av den brittiske filosofen John Locke. Benjamin Franklin stödde Jefferson i att nedtona beskyddandet av egendom som en av statens uppgifter, för att i dess plats placera "strävan efter lycka".