Liberala Studerande LSK
Ordförande 2016: Theo Sjöblom
Vice ordförande 2016: Alexandra Saarinen
Styrelsemedlemmar 2016: Clara Hindersson

Emilia Mattsson

Lisa Forss

Politisk sekreterare: Veronica Aspelin
Grundat: 2008
Huvudkontor: Simonsgatan 8 A
00100 HELSINGFORS
Politisk ideologi: Liberalism
Färg: Turkos
Moderparti: Svenska folkpartiet
Närstående organisation: Svensk Ungdom
Europeiskt samarbetsorgan: European Liberal Students Network (ELSN)

Liberala Studerande LSK, på finska Liberaalit Opiskelijat LSK, är ett finländskt socialliberalt studerandeförbund för det politiska ungdomsförbundet Svensk Ungdom och partiet Svenska folkpartiet. Liberala Studerande LSK:s syfte är att vara en samlande kraft för alla finländska studerande med en liberal värdegrund. LSK:s mål är att påverka högskolepolitiken på såväl nationell som lokal nivå.

LSK startade som ett förbund under Svensk Ungdom år 2008. Under förbundets årliga förbundsmöte 2016 beslöts det att förbundet skulle upplösas. LSK blev istället ett aktivt utskott under Svensk Ungdom, med en utskottsordförande samt utskottsmedlemmar. Lokalavdelningarna i Helsingfors, Åbo samt Vasa förblev autonoma enheter.

OrganisationRedigera

Liberala Studerande LSK har tre lokalavdelningar, i Helsingfors, Vasa och Åbo. Lokalavdelningarna är registrerade föreningar med en självständig ekonomi och styrelse.

Liberala Studerande LSK:s nationella politiska och organisatoriska verksamhet leds av ett utskott. Utskottet består av en ordförande, en vice ordförande samt en till fem utskottsmedlemmar. Utskottets ordförande väljs på basis av ansökningar av Svensk Ungdoms förbundsstyrelse under dess första möte efter förbundets årliga kongress. Utskottets medlemmar väljs på basis av ansökningar under förbundsstyrelsens första utvidgade förbundsstyrelsemöte (för förbundsstyrelsen, kretsordföranden samt utskottsordföranden) i slutet av maj. Utskottets mandatperiod är ett år.

FörbundsstyrelserRedigera

År Ordförande Vice ordförande Ledamöter
2012 Matias Kallio Raine Katajamäki Ida Strandberg Sanna Bergström Elin Blomqvist Niklas Kamila Lotte Uutinen
2011 Mats Biström Joachim Hesthammer Matias Kallio Ann-Charlott Bender Ida Strandberg Mikko Toukkari Lotte Uutinen
2010 Mats Biström Joachim Hesthammer Armi Murto Ann-Charlott Bender fMatias Kallio Niklas Mannfolk Emma Portin
2009 Otto Andersson Armi Murto Anna Juntunen Mats Biström Jenny Björk Silja Borgarsdóttir Sandelin Joachim Hesthammer Christoffer Hällfors
2008 Otto Andersson Reetta Pakkala Mats Biström Jenny Björk Christian Ekblom Christoffer Hällfors

UtskottssammansättningarRedigera

År Ordförande Vice ordförande Utskottsmedlemmar Förbundsstyrelsens representant
2016 Theo Sjöblom Alexandra Saarinen Clara Hindersson Emilia Mattsson Lisa Forss Anna Nylund

Politiska sekreterareRedigera

  • Anna Juntunen 2008-2009
  • Egil Mattsson 2009-2012
  • Andrea Nyberg 2012-2013
  • Karin Palmén 2013-2014
  • Emilia Juslin 2014-2016
  • Veronica Aspelin 2016-

Externa länkarRedigera