Ej att förväxla med byggmaterialet lersten (adobe).

Lersten är en vanlig sedimentär bergart. Namnet lersten kommer av att den övervägande delen av partiklarna i lersten är lermineral. Dessa är finkorniga partiklar som är mindre än 0,004 mm i diameter.[1] Färgen kan vara svart eller grå, kalkhaltig lersten är blek.[2] Bleka lerstenar kan vara ljusa nyanser av grått, gult, brunt och rött. Partiklarna är oftast gjord av söndervittrade klastiska mineral som fältspat[1] och kvarts[2]. Lermineralen är t.ex. kaolin, organiska material eller mycket små kalciumkarbonatkristaller. Finkorniga lerpartiklar kan transporteras långa avstånd med vind och vatten.[1] Lerstenar kan vara fossilförande.[2] Lersten kan bli till lerskiffer genom dynamometamorfos (en sorts metamorfos som sker under högt tryck).[1]

Lersten

KällorRedigera

  1. ^ [a b c d] Titel: Jorden - Illustrerat uppslagsverk/sid:80,93/Förlag: Globe förlaget,2005,/ ISBN 91-7166-020-8 /Originalets titel: Earth (ISBN 1-4053-0018-3)(2003 Doring Kindersley)
  2. ^ [a b c] Bonniers Naturguider - Bergarter och mineral/sid:29 /Förlag: Albert Bonniers Förlag AB ,2005,/ ISBN 91-0-010458-2/Originalets titel: Rocks and Minerals (Doring Kindersley Ltd)