Leif Tore Bertil Ljungberg, född 11 april 1900 i Gråmanstorps församling, Kristianstads län, död 16 augusti 1974 i Malmö, var en svensk arkivarie.

Ljungberg avlade studentexamen i Helsingborg 1919, blev juris kandidat i Lund 1927, var amanuens vid Landsarkivet i Lund 1921–1929, förste amanuens vid Landsarkivet i Göteborg 1929–1933 och stadsarkivarie vid Malmö stadsarkiv 1933–1965. Ljungberg var sekreterare i Malmö fornminnesförening från 1933 och redaktör dess årsskrift från 1934. Han blev ledamot av Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia 1956. Ljungberg är begravd på Gråmanstorps kyrkogård.

Tryckta skrifter i urval redigera

Fullständig förteckning se Kjell Å. Modeer "Leif Ljungbergs bibliografi." Malmö fornminnesförenings årsskrift 38 (1970).

  • Stadsarkivet i Malmö, en orientering (1934)
  • Registrum ville Malmøyghe (utgivare, tillsammans med Ingvar Andersson och John Kroon, 1937)
  • Malmösläkten Bergh (tillsammans med Thorsten Bergh, 1936)
  • Ur djupa källarvalven (1950)
  • Malmö i hävd och handling (1953)
  • Skånesläkten Widell (1960)
  • Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för Malmö 1517–20 (1960)
  • Gatunamnen i Malmö (1961)

Källor redigera

Företrädare:
Anders Ulrik Isberg d.y.
Stadsarkivarie i Malmö
1933–1965
Efterträdare:
Lennart Tomner