Legat (arvsrätt)

belopp som i testamente tilldelats någon särskild person

Legat är en viss egendom eller ett visst belopp som i testamente tilldelats någon särskild person. Ett legat är alltså inte allt som en person lämnar efter sig, och inte heller arv som består av viss andel av hela kvarlåtenskapen,[1][2] utan är specificerat till exempelvis ett hus, en penningsumma, angivet lösöre eller nyttjanderätten till en viss egendom.[3] Det är även en penningsumma som regelbundet delas ut från en stiftelse som uppkommit genom testamentariskt förordnande.[4]

Källor

redigera
  1. ^ legat i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 19 juni 2014.
  2. ^ Legat i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1912)
  3. ^ ”legat”. Förvaltningshistorisk ordbok. Svenska litteratursällskapet i Finland. 2016 
  4. ^ Svenska Akademiens ordbok: legat - hämtat 30 januari 2015.