Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory (förkortat LBL eller LBNL och ofta kallat bara Berkeley Lab), är ett av amerikanska Department of Energys (DOE) nationella forskningslaboratorier som bedriver icke-sekretessbelagd vetenskaplig forskning. Det är beläget i kullarna ovanför campus för University of California, Berkeley, i Berkeley, USA. Laboratoriet sköts och drivs av University of California. Berkeley Lab är det äldsta av DOE:s nationella laboratorier.

Moleculary Foundry på Berkeley.