Latrin är:

1. en blandning av urin och exkrementer (fekalier) från människor dvs mänsklig avföring.

2. samlande benämning på tekniska system för att ta hand om mänsklig avföring.

Typer av latrinRedigera