Landstingsvalen i Sverige 1910

Landstingsvalen i Sverige 1910 genomfördes 1910. Vid detta val valdes landsting i samtliga län. Mandatperioderna var olika för olika landstingsmän så att den ena halvan ersattes vid ett val 1912 och den andra halvan vid ett val 1914. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning.

Landstingsvalet i Sverige 1910
Sverige
← 1909 1910 1912 →

Landstingens 1 217 platser
  Första parti Andra parti
 
Parti Allmänna valmansförbundet Frisinnade landsföreningen
Föregående val - -
Erhållna mandat 665 418
Röster 157 882 (A)
1 562 612 (R)
167 365 (A)
1 003 089 (R)
Andel 40,1 % (A)
51,3 % (R)
42,5 % (A)
32,9 % (R)

Detta var det första landstingsvalet efter rösträttsreformen 1909. I enlighet med reformen fördelades mandaten proportionellt och valet skedde direkt och inte via elektorer som tidigare. I valet tillämpades dock varken allmän eller lika rösträtt. Istället baserades röstetalen på medborgarnas inkomst vilket, som av tabellen framgår, ofta gynnade den politiska högern.

ValresultatRedigera

Parti Antal röster Röstetal Mandatfördelning
Antal Antal % +− Antal +−
  Allmänna valmansförbundet 157 882 40,1 1 562 612 51,3 665
  Frisinnade landsföreningen 167 365 42,5 1 003 089 32,9 418
  Socialdemokraterna 66 388 16,8 456 898 15,0 123
  Övriga 2 440 0,6 24 489 0,8 11
Antal giltiga röster 394 075 100,0 3 047 088 100,0 1 217
Ogiltiga röster 579  
Totalt 394 654
(50,7 %)

KällorRedigera