Inom talteori och harmonisk analys är Landsberg–Schaars relation följande relation för positiva heltal p och q:

Även om båda membrum är ändliga summor har man inte lyckats hitta något bevis med ändliga metoder. I allmänhet bevisas den[1] genom att låta med i följande identitet av Jacobi (som är ett specialfall av Poissons summeringsformel i klassisk harmonisk analys)

och sedan låta

Om vi låter q = 1 blir identiteten en formel för kvadratiska Gaussumman modulo p.

Landsberg–Schaars relation kan skrivas i den mer symmetriska formen

om vi antar att pq är ett jämnt tal.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Landsberg–Schaar relation, 30 januari 2014.
  1. ^ H. Dym and H.P. McKean. Fourier Series and Integrals. Academic Press, 1972.