Laahkoeh var ett politiskt parti i Sametinget. Partiet bildades vid en splittring av Landsförbundet Svenska Samer under mandatperioden följande valet 1997. Sigrid Stångberg och Lars-Paul Kråik bildade efter splittringen Laahkoeh; "släkterna" på sydsamiska medan den andra delen bildade Landspartiet Svenska Samer.

Lars-Paul Kroik har sedan gått över till Albmut och sitter sedan valet 2009 på ett av partiets platser i Sametinget.

Valresultat och regeringsperioderRedigera

I valet 2005 fick partiet inget mandat och ställde inte upp i valet 2009.