323

Länsväg 323 går mellan Bräcke och Hammarstrand.

Sträckning redigera

Bräcke - Kälarne - Hammarstrand
Vägen går hela vägen i Jämtlands län. Längd 84 km.

Trafikplatser och korsningar redigera

Nr Namn Skyltning
    Bräcke E14 Östersund Sundsvall
    Kälarne 320 Sundsvall
    Ragunda Bispgården
    Hammarstrand 87 Bispgården Sollefteå

Historia redigera

Väg 323 infördes på 1940-talet för sträckan Bräcke–Kälarne–Ragunda–Bispgården då vägnummer infördes i Sverige. Det innebar en lite annan sträckning på 323:an i östligaste änden. Sträckan Ragunda–Hammarstrand fick då numret 324.[1] På 1970-talet gjordes en ändring då sträckan Ragunda–Hammarstrand fick bli en del av 323:an och vägen Ragunda–Bispgården tappade sitt skyltade nummer (den är länsväg Z 701). Ingen större ändring av vägens sträckning via nybygge har skett sedan 1940-talet.

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ KAK:s bilatlas