Länsväg 283 går sträckan Söderby-KarlGrisslehamn och är 30 km lång. Den går i Norrtälje kommun, Stockholms län. Vägen går igenom den nordvästra delen av Väddö.

Länsväg 283 intill Trästabron
283

Den ansluter till: