Ett läbord är ett sticksvärd som är placerat på sidan av en båt, i stället för mitt i skrovet. Läbordet skall fungera som ett sticksvärd eller ett centerbord, och hejda fartygets avdrift. På kryss eller för halvvind sticks läbordet på fartygets läsida ner i vattnet. Alternativt är läbordet placerat så att fartygets krängning sänker det under vattenytan. Läbord har varit vanliga på bland annat en del holländska båttyper men förekommer knappast alls på moderna båtar.

Läbord på nederländsk klipperaak.
Läbord.

Se ävenRedigera