Kyrksilver är samlingsbegrepp för alla de inventarier som är tillverkade i silver. Nattvardskalken är sannolikt den vanligaste silverdel som förekommer. Därtill förekommer till exempel paten (oblatfat), oblatask, vaser för altarblommorna och silverljusstakar.

Samlingsnamnet är sannolikt ett resultat av det faktum att delarna förvarades inlåsta mellan gudstjänsterna och ofta förknippat med rigorösa procedurer vid framtagning och nerplockning. Det förekom tidigare att nyckeln i själva verket var två nycklar, vilka förvarades hos den mest betrodde kyrkvärden och hos kyrkoherden.

Lasse-Majas öden och äventyr kretsar inte sällan kring just stöld av kyrksilver.