Kyrkoman är en benämning på person med en viktig position inom kyrkan, oftast som präst. Svenska akademiens ordbok beskriver en kyrkoman som någon som representerar kyrkan och dess verksamhet.[1] Ordet används om personer inom Svenska kyrkan men även stora kyrkor utomlands, främst men inte enbart i äldre tid; psalmdiktaren och biskopen J.A. Eklund (1863–1945), ärkebiskopen Olof Sundby (1917–1996) och den katolske brasilianske ärkebiskopen och befrielseteologen Hélder Câmara (1909–99) beskrivs alla tre i Nationalencyklopedin som kyrkomän.[2][3][4] I Svenska Dagbladet har Carl Otto Werkelid benämnt påve Franciskus kyrkoman. [5]

Präster som nått en hög position inom Katolska kyrkan kan kallas kyrkomän, men benämns i katolska sammanhang oftare som prelater. Framstående och viktiga personer inom frikyrkan beskrivs sällan som kyrkomän.

Se även

redigera

Källor

redigera