Kvinnokamp. För en revolutionär kvinnorörelse är en antologi sammanställd av läkaren Iréne Matthis och arkitekten Dick Urban Vestbro, vars första upplaga utgavs av Gidlunds förlag 1971.[1]

Bokens syfte är att utgöra en teoretisk utgångspunkt för utvecklandet av en revolutionär kvinnorörelse i Sverige. Den innehåller texter av Hal Draper, Margaret Benston, Mickey & John Rowntree, Kathy McAfee & Myrna Wood och Sheila Rowbotham. I egna bidrag försöker de båda redaktörerna att analysera kvinnornas ställning i det kapitalistiska samhället samt att reda ut vissa oklarheter inom den nya kvinnorörelsen och därigenom precisera vad en socialistisk kvinnorörelse står för.[2] Boken innehåller även Grupp 8:s programförklaring. Bokens fjärde upplaga utgavs 1976.

Referenser redigera

  1. ^ Matthis, Iréne; Dick Urban Vestbro. Kvinnokamp: för en revolutionär kvinnorörelse. Solna: Gidlund. Libris 475274 
  2. ^ Kvinnokamp. För en revolutionär kvinnorörelse, Gidlunds 1971, förord.