Kvartett är en samling om fyra. Förutom en samling om fyra personer i största allmänhet kan ordet syfta på

Bland kända musikkvartetter inom populärmusiken kan nämnas the Beatles och Abba. Gruppen The Bear Quartet är trots sitt namn inte en kvartett.

Se även Redigera