Kvarter är en äldre svensk volymenhet för våta varor. En kvarter = 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl. Idag motsvarar storleken närmast en läskedrycksflaska.