Ej att förväxla med Svindersviksbron.

Kvarnholmsbron (även Hästholmssundsbron) är en bro strax öster om Finnberget i Nacka kommun. Bron invigdes 1924 och leder från Gäddviken över Hästholmssundet till Kvarnholmen. Bron har byggts om vid två tillfällen, 1932 och 1984 då den fick sitt nuvarande utseende. Trots förändringarna har bron fortfarande ett kulturhistoriskt värde.[1]

Kvarnholmsbron över det numera igenlagda Hästholmssundet, sida mot väst, 2013.

Historik redigera

År 1923 byggdes en knappt 100 meter lång bågbro i betong och två brospann över Hästholmssundet mellan Gäddviken och Kvarnholmen. Då var Hästholmssundet fortfarande ett vattenområde. Innan dess hade Kvarnholmen ingen fast landförbindelse och alla transporter till och från bland annat Kvarnen Tre Kronor skedde med pråmar och en kättingfärja. Bron var privatägd och byggdes på uppdrag av Kooperativa Förbundet.[2] Den invigdes 1924 av landshövdingen Nils Edén. Bron var en del av den nya Kvarnholmsvägen/Brovägen (vägen Henriksdal–Kvarnholmen) som öppnades för trafiken den 22 augusti 1925. Pråmtransporterna till och från Stadsgården kunde därmed upphöra. Den nya vägen, som var en av Sveriges första privata betongvägar,[3] och bron var en viktig förutsättning för kvarnens expansion och för byggandet av ett bostadsområde för kvarnens arbetare bestående av 30 radhus och ett stort lamellhus byggt 1928-30, arkitekt Olof Thunström (se Tre kronors väg, bostadshus).

Historiska bilder redigera

Ombyggnader redigera

Kvarnholmsbron kompletterades den 15 oktober 1932 med ytterligare en bro ovanför den gamla.[4] Dubbelbron kom att räknas till Sveriges första i sitt slag.[2] Den övre körbanan ledde upp till den nya bostadsbebyggelsen vid Tre kronors väg (dåvarande Övre Kvarnvägen) medan den nedre svarade för förbindelsen med de norra delarna av ön mot Stockholms inlopp. Öns brofäste för den övre vägbanan fick omsorgsfullt kallmurade sidor av granitblock som finns kvar än idag.[2]

Hästholmssundet fylldes igen under slutet 1970-talet för att skapa säkra transporter för industrierna på holmen, bland annat en oljehamn vid Svindersvikens inlopp. År 1985 genomfördes en större ombyggnad av Kvarnholmsbron, då revs det övre broplanet och den nedre körbanan ner till valvkonstruktionen som skyddades av ett lager sprutbetong. Sedan uppfördes en ny, något bredare körbana med separat gång- och cykelfil och bron fick sitt nuvarande utseende.[5] I samband med den ombyggnaden stängdes även den direkta vägförbindelsen till bostadsområdet vid Tre Kronors väg.

Nutida bilder redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Nacka kommun: Program för detaljplaner Kvarnholmen m.m. (2005), s. 11. Arkiverad 28 september 2013 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ [a b c] Kvarnholmsvägen: Beskrivning av vägens historia och kulturvärden inför breddning, Johan Aspfors, Nacka kommun, januari 2012, s. 3
  3. ^ Kvarnholmsvägen: Beskrivning av vägens historia och kulturvärden inför breddning, Johan Aspfors, Nacka kommun, januari 2012, s. 2
  4. ^ Nacka mediabank.
  5. ^ Västra Sicklaön: vägar, tunnlar och broar.

Källor redigera

Externa länkar redigera