Kvalitetskontroll (ibland QC, för "Quality Control") är en process som används inom tillverkningsindustrin för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller köparens krav och förväntningar. Man delar upp arbetet strukturerat i de två delarna: tillverkning och kvalitetskontroll. De olika momenten görs antingen helt separat på olika avdelningar eller integrerat i processarbetet. För att avgöra kvaliteten används ofta en serie mätpunkter, där bedömningen sker enligt en binär skala (godkänd/icke godkänd) eller en flergradig skala (till exempel 1-5). Kvalitetskontrollen görs antingen maskinellt (såsom genom en våg som avgör ifall produkten faller inom godkända ramar) eller av människor.

Inom läkemedelstillverkning används exempelvis Good Manufacturing Practice.

Se ävenRedigera