Vy från Lidingö mot Kungshamn

Kungshamn är ett hamnområde vid Kungsviken, mellan Lilla Värtan och Halvkakssundet i Nacka kommun och på västra sidan av norra mynningen till Skurusundet. Sveriges holme ligger precis utanför.

En hamn fanns på platsen under medeltiden, och är på 1300-talet omnämnd i Björköarätten som uthamn till Stockholms stad.[1][2]

KällorRedigera

  1. ^ Stockholms hamnar: Kungshamn, läst 2011-06-08
  2. ^ “Om Stockholms Jurisdiction, i anseende till sjöfarten i skärgården, bör här anmärkas Rådst. Balkens XII Cap. i Stadslagen, som stadgar, att för förbrytelser, hwilka skedde mellan Stockholm och Aspasund, skulle bötas efter Stadens rätt; äfwensom mellan Staden och Kungshamn och mellan Staden och Korsshamn, eller i Åsöna, som stadens mark är.” (Ur Stockholms Stads Historia, från stadens anläggning till närwarande tid, utgiven av Nils LundequistZacharias Hæggströms förlag)