Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

svensk kunglig akademi

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, förkortad IVA, är en kunglig akademi, grundad 24 oktober 1919 av Gustaf V på initiativ av kommerserådet Axel F. Enström (1875–1948). Den är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Ledamotskap i akademien förkortas LIVA.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Ingenjörsvetenskapsakademiens entré på Grev Turegatan
FörkortningIVA, ledamot förkortas LIVA
Bildad24 oktober 1919
GrundareGustaf V
TypKungliga akademier
Syfte/fokusatt till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling
PresesMarcus Wallenberg
VDTuula Teeri
AkademisekreterareFredrik Hörstedt
HuvudorganPresidium
Webbplatshttps://www.iva.se

HistorikRedigera

Orsaken till det relativt sena grundandet är att ingenjörsyrket inte började få ett allmänt erkännande förrän i slutet av 1800-talet. Det fanns då ett behov att visa betydelsen av teknisk forskning gentemot den etablerade akademiska forskningen.

Föregångare till IVA var Sveriges Industriförbund (bildat 1910) och Kommerskollegiets industribyrå (som startade sin verksamhet 1912). Men det var först när bränsleproblemen under mitten av första världskriget blev akuta som planerna på en ingenjörsvetenskapsakademi tog fart. Sedan 1919 har akademien sina lokaler i Ingenjörsvetenskapsakademiens byggnad vid Grev Turegatan 12–16.

Utdelade priser och utmärkelserRedigera

 • Stora guldmedaljen (IVAstGM), sedan 1924
 • Guldmedaljen (IVAGM), sedan 1921
 • Brinellmedaljen (IVABrinGM), sedan 1936
 • Guldplaketten, sedan 1951
 • Hedersledamotstecken, sedan 1919
 • Tacktecken, sedan 2002
 • Axel F. Enströmmedaljen, 1959-1981, för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens verksamhetsfält, uppkallad efter akademiens grundare
 • Minnesmedaljen/minnesskriften, sedan 1924
 • Chester Carlsons forskningspris, sedan 1985
 • IVA:s pris för vetenskaplighet inom journalistik, sedan 2015
 • Hans Werthén Fonden
 • Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

LedningRedigera

Akademien ledes av ett presidium bestående av preses, vicepreses, Näringslivsrådets ordförande och en verkställande direktör, där den sistnämnda är heltid på akademien.

Verkställande direktörerRedigera

Följande personer har varit verkställande direktörer för IVA:[1]

PresesRedigera

Följande personer har varit preses för IVA:[2]

AvdelningarRedigera

IVA:s ledamöter som är verksamma i Sverige är indelade i tolv avdelningar. Dessa bevakar och påverkar viktiga frågor inom sitt område bland annat genom att arrangera seminarier kring aktuella frågeställningar.

I MaskinteknikRedigera

Maskinteknik, vetenskaper som generar effektiv teknisk framtagning av tekniska produkter och system. Frågor om integration av produktutveckling och tillverkning.

II ElektroteknikRedigera

De elektrotekniska, elektroniska och programvarutekniska vetenskaperna samt frågor som rör system, anläggningar, apparater, komponenter och material.

III SamhällsbyggnadRedigera

Tekniska frågor gällande byggnader, anläggningar och transporter. Övergripande frågor om gestaltning, planering, processer, projektstyrning samt energi, miljö- och vattenresursfrågor.

IV KemiteknikRedigera

Kemi och kemiteknik.  Analysera  och ta initiativ i frågor där kemibaserad kunskap bidrar till en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

V Bergs- och materialteknikRedigera

Bergs- och mineral- och material teknik i alla stadier från uppletning av malmer och mineral, forskning kring nya material till framställning av färdiga material som metaller, keramer och polymerer.

VI Företagande och ledarskapRedigera

Företagsekonomi, industriell ekonomi och organisation, teknikhistoria och ekonomisk historia. Frågor kring företagande och ledarskap som kan bidra till utvecklingen av mer effektiva, konkurrenskraftiga och innovativa verksamheter inom näringsliv och förvaltning.

VII Teknikens grunder och gränsområdenRedigera

De tekniska grundvetenskaperna, teknikens industriella tillämpningar samt teknikens gränsvetenskaper.

VIII - Skogsnäringens teknikRedigera

Skogsbruksteknik, processteknik samt system för hantering av råvaror och produkter inom skogsnäringen. Frågor som är väsentliga för skogsbruk och skogsindustrier i bred bemärkelse.

IX EkonomiRedigera

De ekonomiska vetenskaperna med fokus på nationalekonomi och dess koppling till företagsekonomi samt samspelet mellan ekonomi och teknik. Frågor av vikt för Sveriges ekonomi och dess funktionssätt.

X BioteknikRedigera

Bioteknik, livsmedelsteknik, medicinsk teknik, miljöteknik och processteknik samt dess tillämpningar framförallt inom grundläggande forskning, läkemedelsindustri/sjukvård samt jordbruk/livsmedelsindustri. Frågor som kan stimulera utvecklingen inom bioteknik.

XI Utbildning och forskningRedigera

Utbildningssystemets innehåll och organisation, ledning av forskning och utveckling inom universitet, högskolor, institut och näringsliv.  Förvaltning av offentliga system och tjänsteföretag, FoU-verksamhetens stödsystem, forskning om forskning och utvecklingsverksamhet samt teknik- och näringslivshistoria.

XII InformationsteknikRedigera

Datavetenskap, informationsteknik och telekommunikation samt dessas tillämpningar och betydelse för samhällsutvecklingen.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien: IVAs VDar Arkiverad 24 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine., läst 19 juli 2009
 2. ^ IVA Matrikel 1982. Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien. ISBN 91-7082-289-1 
 3. ^ ”Akademien”. www.iva.se. http://www.iva.se/om-iva/Akademien/. Läst 13 december 2021. 

Externa länkarRedigera