Hans G. Forsberg

svensk ingenjör

Hans G. Forsberg, född 2 februari 1930 i Flen, är en svensk professor och direktör.

Hans G. Forsberg blev 1956 civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan. Han var 1959-1962 forskningsingenjör vid Isotoptekniska laboratoriet och var 1972-1980 VD för Öresundsvarvet AB. Han tilldelades professors namn 1982. Han har under 2000-talet varit verkställande ledamot i styrelsen för Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.

Hans G. Forsberg invaldes 1982 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien för vilken han också var VD 1982-1994. Han invaldes 1994 som utländsk associerad ledamot av amerikanska National Academy of Engineering.

KällorRedigera