Satsbredd eller spaltbredd avser bredden hos en satsyta, i vilken ett visst maximalt antal tecken eller en viss maximal radlängd ryms. Om radlängden överstiger satsbredden införs i moderna ordbehandlingsprogram och desktop publishing-program avstavning (om denna funktion är aktiverad) eller automatiskt radslut, så att texraden blir mindre och därmed ryms inom satsytan.

Forskning har visat[1] att den optimala spaltbredden är cirka 55-65 skrivtecken. Detta eftersom ögat inte kan fokusera när det rör på sig, och att det i en text rör sig efter ett speciellt mönster.

Ibland används orden satsbredd (spaltbredd) och radlängd som synonymer, men detta stämmer endast i de fall där texten är marginaljusterad (det vill säga anpassad så att hela satsbredden fylls ut av en texrad).

Satsyta är inom typografiska sammanhang den del av en sida som upptas av text och/eller bilder, det vill säga det renskurna formatet exklusive marginaler, men inklusive eventuellt spaltmellanrum. Pagina (sidnummer) och kolumntitlar räknas normalt inte in i satsytan.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Typografisk Handbok - Christer Helmark, 2006