Surmjölk eller kulturmjölk är mjölk som har fått surna[1] vilket gör den trögflytande, ger längre hållbarhet och syrlig smak.

Surmjölk
Surmjölk

Bildandet av surmjölk är en naturlig process, orsakad av mjölksyrabakterier, som sker spontant i mjölken om den inte hålls kyld. Samtidigt ökar hållbarheten vilket var viktigt framför allt i varmare länder innan kylskåpet uppfanns. Därmed är sannolikt surmjölk den äldsta förädlade mjölkprodukten som funnits så länge människan har tagit vara på mjölk från mjölkande djur.[2]

Filmjölk och yoghurt är exempel på surmjölk med olika varianter av mjölksyrabakteriekulturer. Historiskt uppkom filmjölk i norra Europa och yoghurt i de södra delarna vilket hänger samman med temperaturen under de varma månaderna av året. I länder med en temperatur på upp emot 40 grader trivdes yoghurtbakterierna bättre och i Skandinavien där rumstemperaturen sällan kom över 20 grader trivdes andra bakteriekulturer som gav upphov till filmjölk.[3]

De varianter av surmjölk som finns att köpa i butiker tillverkas av homogeniserad och pastöriserad mjölk[4] där olika syrakulturer tillsätts beroende av vilken produkt som efterfrågas.[2]

Exempel på surmjölk redigera

Referenser redigera