Kullig betecknar för nötkreatur, får och getter raser där horn saknas inom arter där horn annars ofta förekommer. T.ex. är Fjällkor kulliga.

Ordet förekommer även i namnet på nötkreatursrasen rödkulla, vars kännetecken är att de är rödbruna i färgen och saknar horn. Ordet kommer av ordet kulle.