En kullerbytta (från franskans culbuter "ramla baklänges", av cul "rumpa" och buter "snava") är en voltliknande rörelse där både händer och rygg vidrör marken innan man kommit tillbaka stående i ursprungspositionen. Tidigare var verbet kullerbyttera. Numera används istället slå en kullerbytta.