Öppna huvudmenyn

Kubakrisen

konfrontation i oktober mellan Sovjetunionen och USA

Kubakrisen var en 13[1] dagar lång konfrontation i oktober 1962 mellan USA och Sovjetunionen över sovjetiska ballistiska robotar utplacerade på Kuba. Den utspelade sig på tv över hela världen och var det närmaste det kalla kriget kom att utvecklas till ett fullskaligt kärnvapenkrig.

Kubakrisen
Del av Kalla kriget
Soviet-R-12-nuclear-ballistic missile.jpg
Sovjetiska R-12-kärnvapenrobotar (NATO-beteckning SS-4) i Moskva.
Ägde rum 16–28 oktober 1962
(marinblockaden mot Kuba avslutades 20 november 1962)
Plats Kuba, Karibiska havet
Resultat
 • Återkallelse av Sovjetunionens kärnvapenrobotar från Kuba
 • Återkallelse av amerikanska kärnvapenrobotar från Turkiet
 • Avtal med Sovjetunionen att USA aldrig skulle invadera Kuba utan direkt provokation
 • Etablering av Heta linjen mellan USA och Sovjetunionen
Stridande
USA USA
Italien Italien
Turkiet Turkiet
Med stöd av:
Nato NATO
Sovjetunionen Sovjetunionen
Kuba Kuba
Med stöd av:
Warszawapakten
Befälhavare och ledare
Förluster
1 U-2-spionplan nedskjutet
1 flygplan skadat

Som svar på den misslyckade invasionen i Grisbukten 1961 och närvaron av de amerikanska ballistiska robotarna Jupiter i Italien och Turkiet mot Sovjetunionen med Moskva inom räckhåll, beslöt Sovjetunionens ledare Nikita Chrusjtjov att gå med på Kubas begäran om att placera kärnvapenrobotar på Kuba för att avskräcka framtida trakasserier från USA. En överenskommelse nåddes vid ett hemligt möte mellan Chrusjtjov och Fidel Castro i juli 1962 och konstruktionen av ett antal raketramper startade senare samma sommar.

Ett val var på gång i USA och Vita huset hade förnekat republikanska anklagelser om att det ignorerade farliga sovjetiska robotar 144 km från Florida. Dessa robotförberedelser bekräftades när ett av amerikanska flygvapnets spionplan, U-2, producerade tydliga bildbevis på anläggningar för medeldistansrobotar. USA etablerade en militär blockad för att förhindra ytterligare robotar från att komma in i Kuba. Man meddelade att man inte skulle tillåta offensiva vapen att levereras till Kuba och krävde att vapnen som redan fanns på Kuba skulle demonteras och återföras till Sovjetunionen.

Efter en period av spända förhandlingar nåddes en överenskommelse mellan Kennedy och Chrusjtjov. Sovjeterna skulle offentligt avveckla sina offensiva vapen på Kuba och återföra dem till Sovjetunionen, under FN-övervakning, i utbyte mot ett amerikanskt offentligt uttalande och en överenskommelse att aldrig invadera Kuba utan direkt provokation. I hemlighet gick USA också med på att de skulle avveckla alla USA-byggda Jupiter-ballistiska robotar som utplacerats i Turkiet och Italien mot Sovjetunionen.

När alla robotar och de lätta bombplanen av typ Iljusjin Il-28 hade dragits tillbaka från Kuba, avslutades formellt blockaden den 20 november 1962. Förhandlingarna mellan USA och Sovjetunionen påpekade nödvändigheten av en snabb, tydlig och direkt kommunikationslinje mellan Washington, D.C. och Moskva. Som ett resultat etablerades Heta linjen mellan Washington och Moskva. En rad avtal minskade kraftigt spänningarna mellan USA och Sovjetunionen de följande åren.

Innehåll

BakgrundRedigera

 
Tyskland efter andra världskriget.

Kalla krigetRedigera

För att förstå dramatiken kring och betydelsen av Kubakrisen är det viktigt att sätta den i sitt historiska sammanhang. Ända sedan andra världskrigets slut hade det pågått en maktkamp mellan de tidigare allierade; Sovjetunionen på ena sidan och USA, Storbritannien och Frankrike på den andra sidan.

Till en del handlade det om hur efterkrigstidens Europa skulle utformas. Tydligast blev motsättningarna i Berlin, som hade delats i fyra ockupationszoner, en under sovjetisk kontroll; Östberlin, övriga under Frankrikes, Englands respektive USA:s kontroll; Västberlin. När det stod klart att Tyskland skulle komma att delas hamnade västmakternas ockupationszoner som en ö mitt i den Sovjetkontrollerade östra tyska ockupationszonen. Båda sidorna hade stor militär närvaro och i Berlin blev det kalla kriget mycket tydligt.

Senare skulle de två stormakterna på många håll i världen försöka hävda sina intressen och på olika sätt försöka utöka sitt inflytande utan att hamna i direkt konfrontation med varandra, inte minst i tidigare kolonier eller fattiga länder i tredje världen. Vietnamkriget och Afghansk-sovjetiska kriget bör ses i ljuset av detta. Men under Kubakrisen var en direkt militär konfrontation mellan USA och Sovjetunionen mycket nära.

KubaRedigera

1952 tog Fulgencio Batista makten på Kuba i en militärkupp. Han hade tidigare varit folkvald president mellan 1940 och 1944, men i och med militärkuppen blev Batista en diktator som inte tolererade någon kritik mot staten.

Kommunistpartiet med Fidel Castro i ledningen tog makten på Kuba 1959 efter en resning mot Fulgencio Batista. I mars 1960 sprängdes ett fartyg lastat med belgisk ammunition i Havannas hamn. USA ville blockera kubanernas försök att köpa vapen från väst. Fidel Castro utgick från att det handlade om ett amerikanskt sabotage, vilket det troligtvis var. Fidel Castro tog då detta som skäl för att nationalisera all amerikansk egendom på ön. En amerikansk motåtgärd på detta blev att USA som svar på detta bröt alla handelsförbindelser med landet. Ernesto (Che) Guevara sökte då med hjälp av Fidel Castro närmare kontakt med Sovjetunionen. För att avsätta Fidel Castro utan ett direkt militärt angrepp på Kuba med amerikansk militär, gav underrättelsetjänsten CIA exilkubaner militär utbildning. De sattes i land på Kuba i Grisbukten, men operationen misslyckades totalt och blev en politisk belastning för USA:s president John F. Kennedy samtidigt som den ledde till att Kuba sökte mer direkt stöd hos Sovjetunionen och blev en del av den kommunistiska intressesfären.

USARedigera

Under valrörelsen 1960 hade John F. Kennedy påstått att det fanns en sovjetisk överlägsenhet när det gäller kärnvapen.[2] Men i verkligheten fanns det ingen "raketlucka" ("missile gap") till USA:s nackdel utan tvärtom hade Förenta Staterna en stor överlägsenhet när det gällde kärnvapen som var nio gånger större än den sovjetiska motsvarigheten. Ändå initierades en långtgående upprustning av USA:s strategiska kärnvapen 1961 som även innebar att stationera medeldistansrobotar i Italien och Turkiet.[3]

SovjetunionenRedigera

Utifrån ett sovjetiskt perspektiv utgjorde USA:s stationering av atomrobotar i Turkiet ett hot mot den egna säkerheten. Därifrån behövde missilerna sex minuter för att nå Kiev.[2] I maj 1962 fattade Chrusjtjov beslutet av placera atomrobotar på Kuba, vilket av vissa historiker ses som en direkt reaktion på USA:s stationering av kärnvapen i Turkiet.[3]

HändelsernaRedigera

 
Amerikanskt spaningsflyg fotograferade bygget av raketramper.

Efter USA:s attack sökte Fidel Castro även militär hjälp från Sovjetunionen. Den 14 oktober 1962 flög amerikanska spaningsflygplan över Kuba och tog flygbilder som visade att Sovjetunionen höll på att bygga baser för ballistiska robotar. Analyserna sade att vissa kunde vara avfyrningsklara efter 10 dagar.[4] Om de färdigställdes skulle det innebära att Sovjetunionen skulle kunna nå stora delar av den nordamerikanska kontinenten med kärnvapen, något som amerikanerna ville förhindra. Länge var ett flyganfall följt av ytterligare en invasion ett alternativ som låg nära till hands, men man fruktade motåtgärder som snabbt kunde leda till ett fullskaligt krig. USA trodde, att om de ingrep militärt, skulle Sovjetunionens första motåtgärd ske i Berlin och att upptrappningen därefter snabbt skulle leda till ett kärnvapenkrig. Detta satte igång en 13 dagar lång diplomatisk konflikt mellan USA och Sovjetunionen, som flera gånger höll på att eskalera.

Inom den amerikanska regeringen fanns det många militärer i höga positioner som var mycket positiva till ett militärt angrepp och drev på ett sådant. Den amerikanske presidenten John F. Kennedy valde dock att gå på försvarsminister Robert McNamaras linje, att blockera all sjöfart till Kuba så att sovjetiska fartyg inte kunde föra in mer utrustning och färdigställa samtliga raketramper. Då en blockad är en krigshandling, valde USA, efter att ha diskuterat frågan med OAS (Organisation of American States), att istället kalla handlingarna för en karantän. Denna plan offentliggjordes tillsammans med faktumet om sovjetiska medeldistansrobotar på Kuba i ett direktsänt TV- och radiotal den 22 oktober och karantänen kom att träda i kraft den 24 oktober.

Den 26 oktober orsakade svensken Nils Carlsson, kapten på fraktfartyget Coolangatta, uppståndelse hos amerikanerna. Carlsson hade skeppat ut från Leningrads hamn och var på väg till Havanna med sill och potatis.[5] En amerikansk jagare satte efter Coolangatta, men Carlsson ignorerade jagarens order om inspektion och fortsatte vidare. USA:s försvarsminister Robert McNamara larmades och han kontaktade i sin tur John F. Kennedy, som gav Coolangatta fri passage.[6]

Den 27 oktober hände en av de mest dramatiska händelserna under Kubakrisen när den sovjetiska ubåten B-59 attackerades av US-amerikanska skepp genom sjunkbomber. Delar av besättningen trodde att det tredje världskriget hade börjat och bland andra B-59:s kapten ville avfyra den kärnvapenladdade torpeden ubåten hade ombord. Men det krävdes att de tre högsta officerarna godkände användningen vilket en av dem, Vasili Arkhipov, inte gjorde. Om torpeden med sin sprängkraft på 10 kiloton hade blivit avfyrad hade detta förmodligen lett till ett tredje världskrig, vilket Arkhipovs beslut förhindrade.[7]

När de sovjetiska fartygen som var på väg mot Kuba nådde karantängränsen var läget extremt spänt och ett krig var mycket nära. Under dessa dagar höll hela världen andan. De sovjetiska fartygen vände dock och återvände till Sovjetunionen.

Krisen var ännu inte över. USA trodde att vissa av raketramperna redan var färdigställda så hotet kvarstod. Det världspolitiska läget var nu också så spänt att någon öppen lösning inte fanns. Efter en trevare från den sovjetiska ledaren Nikita Chrusjtjov slöts ett avtal om att ramperna skulle monteras ned under förutsättning att USA lovade att aldrig militärt angripa Kuba. Vidare antydde Robert Kennedy till den sovjetiske ambassadören Dobrynin att USA skulle ta bort sina robotar i Italien och Turkiet, men att detta var något som USA aldrig skulle tillkännage offentligt.

EfterspelRedigera

I och med att nedtagandet av robotarna i Italien och Turkiet inte offentliggjordes ansågs Chrusjtjov vara den som drog det kortare strået i denna konflikt och det kan ha varit en av orsakerna till att han senare avsattes. I augusti 1963 ingick länderna ett avtal om att inte göra några kärnvapenprov i området och för att förhindra framtida missförstånd och förhastade beslut upprättades den heta linjen mellan stormakterna.

Trots att man lovat att inte angripa Kuba militärt igen var relationen mellan USA och Kuba mycket kylig, vilket bland annat inneburit att USA sanktionerat Kuba mycket hårt ända sedan krisen. På Kuba kallas händelsen för Oktoberkrisen.

MediaRedigera

(listat kronologiskt)

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Cuban Missile Crisis” (på en). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuban_Missile_Crisis&oldid=761033487. Läst 22 januari 2017. 
 2. ^ [a b] Germany, programm.ARD.de - ARD Play-Out-Center Potsdam, Potsdam,. ”WDR-dok: Am Abgrund - Anatomie der Kuba-Krise”. programm.ARD.de. http://programm.ard.de/Programm/Jetzt-im-TV/wdr-dok--am-abgrund---anatomie-der-kuba-krise/eid_281118744980476?list=main. Läst 22 april 2018. 
 3. ^ [a b] Schwarz, Benjamin. ”The Real Cuban Missile Crisis” (på en-US). The Atlantic. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/01/the-real-cuban-missile-crisis/309190/. Läst 22 april 2018. 
 4. ^ Kumm, Björn (2006). Kalla Kriget (2). Falun: Historiska Media. sid. 243. ISBN 978-91-88930-93-4 
 5. ^ Dödsfall”. Svensk Sjöfarts Tidning (19): s. 13. 13 oktober 2006. Arkiverad från originalet den 28 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071028130312/http://www.shipgaz.se/tidningen/nummer/2006/19/SST19_2006.pdf. 
 6. ^ Kumm, Björn (2006). Kalla Kriget (2). Falun: Historiska Media. sid. 244. ISBN 978-91-88930-93-4 
 7. ^ Davis, Nicola (27 oktober 2017). ”Soviet submarine officer who averted nuclear war honoured with prize” (på en). the Guardian. http://www.theguardian.com/science/2017/oct/27/vasili-arkhipov-soviet-submarine-captain-who-averted-nuclear-war-awarded-future-of-life-prize. Läst 29 april 2018. 

Vidare läsningRedigera

 • Allison, Graham; Zelikow, P. (1999). Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. New York: Longman 
 • Gustafsson, Thomas (2006). Kuba. Stockholm: Carlsson Bokförlag. ISBN 91-7203-789-X 

Externa länkarRedigera