Den här artikeln handlar om beredskapsskalan. För datorspelet, se DEFCON (datorspel).

DEFCON är en beredskapsskala använd av USA:s militär. Skalan är femgradig: 5 är normal fredstid och 1 är när de facto krigsstillstånd råder. DEFCON är en förkortning av DEFense readiness CONdition. Olika militärkommandon kan vara i olika DEFCON.

Nivåer och dess ungefärliga betydelse i USARedigera

DEFCON 5
Normalt läge i fredstid.
DEFCON 4
Normalt läge, utökad underrättelsetjänst och ökade resurser för den nationella säkerheten. Under större delen av det Kalla kriget var DEFCON på nivå 4.
DEFCON 3
Beredskapen är högre än normalt. Radioanropssignaler för de amerikanska trupperna byts ut till hemliga sådana. Efter terrorattacken den 11 september beordrades DEFCON 3 för tredje gången i ordningen.
DEFCON 2
Ytterligare förstärkt beredskap, strax under högsta beredskap. DEFCON 2 har endast använts en gång: under Kubakrisen (22 oktober 1962) beordrades det strategiska flygkommandot (SAC) till DEFCON 2 medan övriga militära enheter gick till DEFCON 3. SAC var i DEFCON 2 till och med 15 november.
DEFCON 1
Absolut högsta beredskap. Det är inte känt om DEFCON 1 har använts någon gång, men DEFCON 1 används om amerikanska trupper eller amerikanskt territorium är under attack av utländsk militär, eller om hotet är överhängande. Användning av kärnvapen är tillåtet under DEFCON 1.

KällorRedigera