Öppna huvudmenyn
Kristineberg, Fiskebäckskil

Kristinebergs Marina Forskningsstation (KMF) uppgick 2008 i Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.

Kristinebergs zoologiska hafstation grundades 1877, efter initiativ av Sven Lovén, vilket gör den till en av världens äldsta marina forskningsstationer. Den är belägen i utkanten av Fiskebäckskil i mellersta Bohuslän, vid Gullmarsfjordens mynning. Kristineberg har en lång tradition av att ta emot gästforskare, men permanenta forskare och även universitetsstuderande har bedrivit arbete och studier vid stationen.

Namnet ändrades till först Kristinebergs marinbiologiska station och sedan Kristinebergs Marina Forskningsstation. Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) drev KMF till 2008, då Göteborgs universitet sammanförde KMF med Tjärnö marinbiologiska laboratorium till Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.