Kristi brud

begrepp inom kristendomen

Kristi brud är ett begrepp som hämtats ur Gamla Testamentet, där Israel beskrivs som Guds brud i Jesaja 54:5.[1] I Nya Testamentet, bland annat i Andra Korinthierbrevet 11:2[2] och Uppenbarelseboken 21[3], för man begreppet vidare och applicerar det istället på kyrkan eller församlingen som det nya Israel, och Jesus som brudgum. Manikeisten Faustus och kyrkofadern Augustinus var överens att 'bruden' var en metafor för Kyrkan (men inte över vilken kyrka det var).[4] En av de mer kända psalmerna i den evangeliskt-lutherska kyrkan inleds Gläd dig, du Kristi brud och möt din Herre Gud.

Katolska kyrkanRedigera

Ett av skälen för de katolska prästernas celibat är att de sägs följa Kristus exempel genom att vara vigda med kyrkan. Inom katolska kyrkan förekommer sedan 1970 Kristi brud som beteckning på en särskild typ av vigning för kvinnor.[5][6][ej i angiven källa] Enligt Wilhelmina Ståhlberg i Anteckningar om svenska qvinnor (1864) skänkte Magnus Ladulås sin sexåriga dotter Rikissa (död 1348) som adept till Sankta Klara kloster på 1280-talet. Vid mogen ålder avgav hon klosterlöften och blev sedermera klostrets abbedissa. ... med alla dess pligter, alla dess rättigheter och all den glans och ära, som härmer följde, ehuru en sådan högt uppsatt "Christi brud" var en för verlden undangömd...[7] Ett exempel på en något mer personlig relation med Jesus är Heliga Birgitta men denna relation är inte erotisk.[8]

Knutby FiladelfiaförsamlingRedigera

Pastor Åsa Waldau i Filadelfiaförsamlingen i Knutby fick i media epitetet ”Kristi brud” i samband med rapporteringen om Knutbydramat, detta efter en episod då hon ska ha ”förlovat sig” med Jesus den 29 mars 1999.[9]

Externa länkarRedigera

  1. ^ Kyrkobibeln (7 november 1917). ”Jesaja, 54 Kapitlet”. http://runeberg.org/bibeln/23_54.html. 
  2. ^ Kyrkobibeln (7 november 1917). ”Andra Korinthierbrevet 11:2”. http://sv.wikisource.org/wiki/Bibeln_1917/Andra_Korintherbrevet#11:2. 
  3. ^ Kyrkobibeln (7 november 1917). ”Uppenbarelseboken 21:9-27”. http://sv.wikisource.org/wiki/Bibeln_1917/Uppenbarelseboken#21:9. 
  4. ^ Aurelius Augustinus (ca 400). ”Svar till Faustus, manikéen; kap XV”. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071006032132/http://www.tparents.org/Library/Religion/Christian/Fathers/NPNF1-04/npnf1-04-28.htm. 
  5. ^ ”What is a "Consacrated Virgin"?”. Arkiverad från originalet den 8 juni 2007. https://web.archive.org/web/20070608030153/http://www.consecratedvirgins.org/cv/whatcv.html. 
  6. ^ ”De åt Gud vigda jungfrurna och änkorna”. Katolska Kyrkans Katekes. http://www.katekesen.se/index.htm?kkk871-.htm#922. 
  7. ^ Richissa i Wilhelmina Stålberg, Anteckningar om svenska qvinnor (1864)
  8. ^ Heliga Birgitta (7 november 1377). ”Uppenbarelser” (  PDF). Svenska Akademien. http://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/heliga_birgitta.pdf. 
  9. ^ Här förlovades Kristi brud med Jesus”. Expressen. 26 maj 2004. https://www.expressen.se/nyheter/pastorn-har-forlovades-kristi-brud-med-jesus/.