Se även: Krigsman (album)

Krigsman är enligt svensk lag en person som i krigstid är tjänstgöringsskyldig i försvarsmakten.[1]

Krigsmän är dessutom:

  • polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten är skyldiga att delta i rikets försvar,
  • skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),
  • alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när avdelningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden.

NoterRedigera

  1. ^ 21 kap. 3 § Brottsbalken (1962:700)

Se ävenRedigera