Öppna huvudmenyn

Kretskopplade nätverk är en typ av telenät där signaler mellan två abonnenter går via en uppkopplad kanal med konstant tidsfördröjning och bandbredd. Kretskopplade nätverk kan jämföras med ett järnvägsnät där förutbestämda turer knyter ihop olika stationer och där spåret används exklusivt för just det tåget vid den tidpunkten, och där inga köer kan inträffa i knutpunkter.

I det gamla elektromekaniska telefonnätet var ofta abonnenterna elektriskt sammankopplade med två koppartrådar så att de bildade en elektrisk krets, därav namnet kretskoppling. Med tiden introducerade förstärkare för att undvika dämpning, och frekvensdelningssmultiplex (FDM) för att möjliggöra många samtal över samma ledning, men användarna upplevde det som att terminalerna var elektriskt sammankopplade. I moderna digitala telefonnät används tidsdelningsmultiplex (TDM), men tekniken kallas ändå kretskoppling, eftersom bitöverföringshastigheten och tidsfördöjningen är konstant under ett samtal.

Exempel på kretskopplade nätverk och protokoll är det vanliga telefonnätet, ISDN:s B-kanal, SDH och det numera avvecklade DATEX-nätet.

I datornätverk sker kretskoppling på det fysiska lagret. Serieporten (RS-232) är därför kretskopplad.

Virtuell kretskopplingRedigera

Virtuellt kretskopplade nätverk är i motsats till paketförmedlande nätverk, vanligen i datornätverk, en variant av kretskopplade nätverk där dataströmmar mellan två noder alltid går via en förutbestämd väg som har satts upp i förväg under en uppkopplingsfas. Emellertid kan tidsfördröjning och bitöverföringshastighet variera. Vissa virtuellt kretskopplade nät kan garantera QoS, till exempel möjliggöra konstant tidsfördröjning och bitöverföringshastighet till tillämpningar som behöver det.

Exempel på virtuell kretskoppling är ATM och MPLS. Enligt en utökad definition som används i RFC-dokument är även TCP virtuellt kretskopplat, eftersom det innefattar en uppkopplingsfas och levererar en byteström till applikationsprogrammet, efter att ha sorterat paketen i rätt ordning. I det fallet kan dock olika paket gå olika väg genom nätet, och några QoS-garantier ges inte.

Circuit emulationRedigera

En modern variant på kretskoppling är Circuit emulation, eller kretsemulation. Här transporteras data med fast överföringshastighet över ett paket- eller ram-orienterat nät med fullgod QoS-kontroll. Överföringsvägen kan, men måste inte, vara fördefinierad. Buffring på mottagarsidan ger konstant fördröjning.

Se ävenRedigera