Kranbalk, en på äldre segelfartygs på vardera sida om bogen utstickande fäst balk för att sätta eller hiva ankaret.

Kranbalk på Marinmuseum i Karlskrona.

Med kranbalksvis avses en linje var sida från förstäven till 45 grader tvärs av fartyget, kranbalksvis om styrbord eller babord vid segling kranbalksvis i lovart eller lä, i riktning över bogen kranbalksvis. Denna lägesanvisning används för att ange riktning till föremål under segling. (Motsvarande riktning akterut, alltså 45 grader snett bakåt, kallas på marint språk "låringsvis").

Källor

redigera