Korskorrelation är inom signalbehandlingen ett mått på hur pass lika två signaler är. Det används bland annat för mönsterigenkänning och kryptering. Korskorrelationen mellan två funktioner, f och g, definieras som:

Se ävenRedigera