Konventionen om sjömäns arbetstid och bemanning

Konventionen om sjömäns arbetstid och bemanning (ILO:s konvention nr 180 om sjömäns arbetstid och bemanning, Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 22 oktober 1996. Konventionen påbjuder att medlemsstater reglerar arbetstiden och bemanningen ombord på skepp.

ILO-konvention
C180
Konventionen om sjömäns arbetstid och bemanning
Antagen 22 oktober 1996
Ikraftträdande 8 augusti 2002
Status Aktuell
Ratificeringar 3 stater
Typ Teknisk
Ämne Sjömän
Föregående Efterföljande
Konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän Konventionen om privat arbetsförmedling

I juli 2014 hade 21 av ILO:s 183 medlemsstater ratificerat konventionen, varav 18 därefter sagt upp den.

Källor redigera