Konventionen om säkerhet och hälsa i jordbruket

Konventionen om säkerhet och hälsa i jordbruket (ILO:s konvention nr 184 om säkerhet och hälsa i jordbruket, Safety and Health in Agriculture Convention) är en konvention som antogs i Genève i Schweiz av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 21 juni 2001. Konventionen syftar till att reglera säkerhetsförhållandena för arbetare inom jordbruket.

ILO-konvention
C184
Konventionen om säkerhet och hälsa i jordbruket
Antagen 21 juni 2001
Ikraftträdande 20 september 2003
Status Aktuell
Ratificeringar 15 stater
Typ Teknisk
Ämne Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
Föregående Efterföljande
Konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd Konventionen om identitetshandlingar för sjömän

I juli 2014 hade 15 av ILO:s 183 medlemsstater ratificerat konventionen.

KällorRedigera