Konventionen om minimiålder i arbete till sjöss

Konventionen om minimiålder i arbete till sjöss (ILO:s konvention nr 7 angående minimiålder i arbete till sjöss, Convention Fixing the Minimum Age for Admission of Children to Employment at Sea) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 19 juli 1920 i Genève. Konventionen förbjuder, med vissa undantag, personer under 14 år att arbeta till sjöss. Konventionen består av 12 artiklar.

ILO-konvention
C7
Konventionen om minimiålder i arbete till sjöss
Antagen 19 juli 1920
Ikraftträdande 27 september 1921
Status Utdaterad
Ratificeringar 1 stater
Typ Teknisk
Ämne Sjöfolk
Föregående Efterföljande
Konventionen om nattarbete för unga människor Konventionen om ersättning för arbetslöshet vid fall av fartygsförolyckande

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 53 länder, varav 52 länder har sagt upp den i efterhand. Den enda stat där konventionen fortfarande är i kraft är Saint Lucia.

KällorRedigera